Bia 333
Tin mới nhất
Hà Nam: Kênh Như Trác ô nhiễm nghiêm trọng
Hà Nam: Kênh Như Trác ô nhiễm nghiêm trọng
(TN&MT) - Suốt dọc con kênh Như Trác đoạn qua địa bàn Chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, chỗ nào cũng thấy rác đổ bừa bãi, gây ô nhiễm nghiêm trọng.