--Quảng cáo---

Bắc Ninh: Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh

Đất đai - Bảo Hà - 14:44 25/10/2022

(TN&MT) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bắc Ninh thay thế Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

img_1666584584794_1666599740986.jpg
Ảnh minh họa 

Theo đó, Ông Đào Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng và 6 thành viên khác thuộc các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội đồng thẩm định giá đất có nhiệm vụ: Thẩm định phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, trước khi trình UBND tỉnh quyết định giá đất để làm căn cứ thực hiện trong các trường hợp được quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên; trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai (trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể do Sở Tài chính đề xuất, trước khi trình UBND tỉnh quyết định để làm căn cứ thực hiện trong các trường hợp được quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

Thẩm định giá khởi điểm do Sở Tài chính đề xuất, trước khi trình UBND tỉnh quyết định để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất là trụ sở làm việc quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2022.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO