--Quảng cáo---

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới

Xã hội - Đức Thiện - 11:59 25/02/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 505 ngày 24/2, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai tốt “nhiệm vụ kép” - vừa tiếp tục tập trung phòng, chống dịch không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, vừa từng bước khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm mục tiêu phát triển của tỉnh.

Học sinh, sinh viên toàn tỉnh Bắc Ninh đi học trở lại từ ngày 1-3-2021, các cơ sở giáo dục thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, thường xuyên cập nhật và triển khai thực hiện kịp thời các nội dung chỉ đạo của cấp trên, tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và thực hiện khai báo y tế; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thông điệp "5K”, tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

Đối với hoạt động hội họp; các lĩnh vực hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương: đeo khẩu trang; khai báo y tế điện tử; bảo đảm khoảng cách an toàn; bố trí nơi rửa tay, nước sát khuẩn.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước và nhân dân nên hạn chế đi ra ngoài tỉnh, trường hợp cần thiết phải đi, khi về phải tự giác thực hiện khai báo y tế đúng quy định để cán bộ y tế hướng dẫn các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh được mở cửa hoạt động trở lại bắt đầu từ 00 giờ ngày 25-2-2021, trừ các dịch vụ như: Quán bar, vũ trường, beer club, karaoke, massage, spa, xông hơi, casino, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game-online,...).

Tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế tụ tập đông người. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tiếp tục tạm dừng đón du khách cho đến khi có thông báo mới. Tạm dừng hoạt động tổ chức lễ hội; các hoạt động tại các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch; các sự kiện văn hóa.

Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bản toàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 1-3-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ngành Y tế (khử khuẩn, vệ sinh phòng học, kiểm tra thân nhiệt, khuyến cáo giáo viên và học sinh đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn).

Các tuyến vận tải hành khách cố định, phương tiện vận tải hoạt động bình thường. Yêu cầu người điểu khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách đi trên phương tiện phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ngành Y tế.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và mỗi người dân đối với bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý.

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đột xuất tại các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Nếu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ chưa bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch thì yêu cầu dừng hoạt động; chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đã khắc phục và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO