Bạc Liêu: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Hùng Long| 08/01/2021 14:57

(TN&MT) - Chiều 7/1, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, nhận diện những khó khăn, đề ra các trọng tâm giải pháp, tập trung triển khai điều hành, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, năm qua tổ chức bộ máy được quan tâm, củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính được đạt các chỉ số thuộc tốp khá của cả nước. Việc ban hành văn bản quy pháp luật sát thực, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của công dân. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương. Trên cở đó, cơ bản đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn trật tự, giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tình trạng sạt lở, xâm nhập mặn, ngập úng cục bộ ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế và an toàn của người dân cũng như các công trình và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặt khác, một số ngành, địa phương chưa có sự chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thực hiện các kịch bản tăng trưởng 2020 còn chậm, lúng túng. Công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp, tôm giống,... còn một số bất cập; nguy cơ ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng thủy sản chưa được xử lý triệt để. Trong triển khai các dự án, giữa chủ đầu tư và địa phương vẫn còn một số nơi phối hợp chưa tốt, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng.

Một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu quyết liệt, chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng và trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là yếu tố thời cơ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, nên chưa có quyết tâm và nỗ lực đúng mức, chưa nghiên cứu kỹ, chưa nắm chắc vấn đề nên tham mưu, xử lý chưa hiệu quả, một số việc chưa đúng quy định.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị của các sở, ban ngành, đoàn thể, phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị các cấp, các ngành, tập trung quyết liệt vào các mặt công tác: 

Thứ nhất, tập trung vào 5 lĩnh vực trụ cột của tỉnh: Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó cần phải tháo gỡ ngay các vướng mắc về biên chế, vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao. Tích cực triển khai các nội dung trong Đề án Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Quyết liệt triển khai phòng chống hạn mặn mùa khô 2021 và ảnh hưởng của La Nina từ tháng 9/2020. Đối với phát triển các dự án động lực: Cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là giải phóng mặt bằng; đây là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất trong thời gian qua.

Đối với lĩnh vực du lịch: Cần tìm giải pháp hiệu quả để phục hồi phát triển du lịch, kích cầu du lịch; đồng thời phải thúc đẩy các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh, nhất là hoàn tất giải phóng mặt bằng khu Công tử Bạc Liêu để tổ chức đầu giá trong quý I/2021. Đối với phát triển kinh tế biển: Trước hết, cần phải thay đổi tư duy, có tầm nhìn dài hạn trong phát triển lĩnh vực còn rất nhiều dư địa này. Bám sát các nội dung Nghị quyết số 36 của Ban Cháp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, cụ thể hóa trong điều kiện của tỉnh để triển khai thực hiện quyết liệt.

"Phải thay đổi tư duy, có tầm nhìn dài hạn trong phát triển lĩnh vực kinh tế biển còn rất nhiều dư địa"

Thứ hai, hết sức tập trung duy trì, giữ vững và nâng chất các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ môi trường trong nuôi tôm; không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng bằng mọi giá. Nâng cao chỉ số PCI, PAPI. Tăng cường quản lý đất đai, nhất là đất công và khai thác quỹ đất công, đấu giá đất tạo nguồn thu ngân sách. Tập trung quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn; phải tăng cường thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các địa phương trong năm 2021.

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; từng chủ đầu tư phải theo dõi sát tình hình triển khai thực hiện dự án, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để xử lý, tháo gỡ; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy - UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng giải ngân thấp. Quản lý chặt chẽ tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tăng cường quản lý thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ các nguồn chi, triệt để tiết kiệm; giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, người vay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hạn hán. 

Thứ ba, phải tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó: Ưu tiên cho giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công. Đào tạo nguồn nhân lực. Giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, đào tạo cán bộ. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Yếu tố cơ bản, quyết định nhất chính là sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp.

"Chúng ta cần nhận thức rõ là để vượt qua khó khăn hiện tại và phát triển đi lên, cần phải có quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ, có sự chung sức đồng lòng, sự linh hoạt vận dụng theo điều kiện cụ thể, kết hợp chặt chẽ giữa nội lực với ngoại lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh thì tôi tin tưởng rằng tỉnh Bạc Liêu của chúng ta sẽ bứt phá mạnh mẽ để tiếp tục phát triển đi lên" - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, nhấn mạnh. 

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. BCH Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chủ yếu của năm 2021, là: “Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ động thu hút, huy động các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng.

Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh”.  

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, đề nghị UBND tỉnh cần đặt ra quyết tâm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian tới, cụ thể là: UBND tỉnh phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý cho công việc; tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thực hiện tốt Quy chế làm việc và kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ, các ban đảng, các đoàn thể và sự giám sát của HĐND tỉnh. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức này. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận của chính quyền; cung cấp thông tin đầy đủ và thường xuyên cho các cơ quan thông tin đại chúng để tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với các chủ trương của tỉnh. 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa bàn mình quản lý. Trong quá trình thực thi công vụ phải đảm bảo đúng luật, kịp thời; chú trọng công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp của HĐND và UBND tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động của ngành và địa phương mình; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực hiện có để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO