Xã hội

Bắc Kạn: Ưu tiên nguồn lực nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS

Lan Chi 28/09/2023 - 17:43

(TN&MT) - Bắc Kạn có gần 314.000 người, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 88%. Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đang giúp thay đổi cơ bản điều kiện hạ tầng nông thôn miền núi, từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc của tỉnh.

1-4736.jpg
Bắc Kạn ưu tiên nguồn lực nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS và miền núi

Tập trung khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng của từng địa phương

Ông Bế Ngọc Thuấn - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, Bắc Kạn được phân bổ hơn 3.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Từ nguồn vốn được cấp, tỉnh phân bổ về các địa phương để triển khai xuống cơ sở. Trong đó, quan điểm chỉ đạo của tỉnh là tập trung khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tỉnh tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn vùng DTTS đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, vùng đồng bào DTTS; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, vùng đồng bào DTTS đồng bộ; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Khi triển khai các Dự án và Tiểu dự án, các huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh thực hiện các hạng mục mà Chương trình đặt ra. Từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, huyện Pác Nặm định hướng thực hiện 4 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng về chăn nuôi và trồng trọt tại 2 xã Bằng Thành và Bộc Bố.

img9119j-30ef0dd7f7ec.jpg
Đồng bào vùng DTTS huyện Ba Bể được hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Cụ thể, ông Đào Duy Hưng - Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết, huyện đang triển khai 2 dự án chăn nuôi lợn thịt bản địa, quy mô 100 con/dự án ở xã Bằng Thành; 1 dự án trồng lê quy mô 5ha và 1 dự án chăn nuôi bò sinh sản quy mô 30 con tại xã Bộc Bố. Các dự án sẽ được ưu tiên triển khai thực hiện tại những thôn vùng cao, nơi tập trung nhiều hộ đồng bào DTTS.

Các hộ tham gia dự án sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ con giống, thức ăn, vật tư, tập huấn chuyển giao kỹ thuật để phát triển sản xuất quy mô lớn. Đặc biệt, dự án hướng tới mục tiêu tạo thành sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị, năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Cũng trong năm 2023, huyện Bạch Thông được giao gần 60 tỷ đồng cho 10 dự án phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi. Huyện đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án và đưa ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt, các dự án về đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng đang được huyện triển khai thực hiện. Đây là dự án được thực hiện đối với các chợ trong quy hoạch, thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, ưu tiên các chợ đang hoạt động nhưng cơ sở vật chất xuống cấp, quá tải cần đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới để đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nhân rộng mô hình hộ gia đình tự vươn lên thoát nghèo

Tính riêng trong năm 2023, để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Bắc Kạn đã bố trí nguồn vốn hơn 810 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trên 416 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 396 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang và vốn năm 2023) tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt 21,99%, vốn sự nghiệp đạt 1,91%.

Mục tiêu của Chương trình MTQG nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giảm 3,5% tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS; đồng thời đưa 12 xã và 11 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn cho biết, tỉnh chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi; tập trung mở các tuyến đường lâm nghiệp, xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung, phát triển đa dạng hàng hóa nông sản… Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực theo hướng đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ và sản xuất hàng hóa.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng cũng đã tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào DTTS và miền núi vươn lên, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tỉnh cũng đang xây dựng và nhân rộng mô hình hộ gia đình tự vươn lên thoát nghèo, tạo việc làm ổn định, bảo đảm các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận các dịch vụ y tế, dạy nghề cho các hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo là đồng bào DTTS ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Có thể thấy, trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Kạn đã bắt tay ngay vào triển khai các Dự án, Tiểu dự án, từ đó, tạo động lực để bà con từng bước vươn lên, phát triển kinh tế. Hy vọng rằng, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ thực sự là đòn bẩy cho các địa phương vùng DTTS và miền núi phát triển, tạo sinh kế, giúp đồng bào DTTS phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kạn: Ưu tiên nguồn lực nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO