--Quảng cáo---

Bắc Kạn: Tập trung hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019

Đất đai - Xuân Vũ - Lý Hoàng - 08:19 06/10/2020

(TN&MT) - Với nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn bị chậm. Tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực tập trung hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019 để hoạch định phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tới.

Kiểm kê đất đai là cơ sở để hoạch định phát triển KT-XH  (ảnh Internet).

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn, công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 còn chậm tiến độ.

Thực hiện Văn bản số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành một số văn bản chỉ đạo,gồm: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 24/7/2019 về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 về việc thành lập thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 198/TB-UBND ngày 12/08/2019 của Trưởng Ban chỉ đạo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 31/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thu thập, cung cấp số liệu; phối hợp với Sở Tài chính có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức, thực hiện.

Thanh phố Bắc Kạn trên đường phát triển.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả lên cấp huyện tổng hợp thời gian từ 01 đến 15/4/2020. Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả lên cấp tỉnh tổng hợp thời gian từ 20/4 đến 20/6/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và báo cáo kết quả lên UBND tỉnh tại Văn bản số 1520/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 24/7/2020.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và tích hợp kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn lên phần mềm TK-Online theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo kết quả tổng hợp, Bắc Kạn là tỉnh nằm trong 19/63 tỉnh đã tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 lên phần mềm TK-Online.

Đến nay, việc rà soát soát lại chỉ tiêu một số loại đất theo Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại địa phương đã cơ bản thực hiện xong, nhưng chưa hoàn thiện.

Nguyên nhân chậm tiến độ, Sở TN&MT cho biết: Phần mềm kiểm kê đất đai chưa hoàn chỉnh (vừa làm vừa cập nhật, chỉnh sửa), chưa thông suốt, môi trường hoạt động chung cho cả nước nên ảnh hưởng đến quá trình thực hiện, chưa đáp ứng được tốt nhất cho công tác tổng hợp số liệu, nhất là tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai của cấp xã.

Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng tương đối tốt. Tuy nhiên chưa gắn được với việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên, kịp thời, nên gây khó khăn cho công tác điều tra, khoanh vẽ, tính toán số liệu kiểm kê.

Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2019 dẫn đến việc xây dựng Dự toán chi tiết kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 muộn; việc thực hiện Nghị định số 32/209/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ thì công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải thực hiện đấu thầu, việc tổ chức đấu thầu cần phải có thời gian để thực hiện nên không đáp ứng được tiến độ.

Mặt khác, việc sắp xếp giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã và các xã đi vào hoạt động từ 01/3/2020; do vậy phải mất một thời gian nhất định để thực hiện kiểm kê đất đai đối với các đơn vị hành chính xã mới.

Đặc biệt, thời điểm tiến hành kiểm kê cấp xã trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người và di chuyển khi không cần thiết đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chỉ đạo hoàn thiện kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn để nộp về Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO