Bắc Kạn: Phấn đấu vì mục tiêu “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Đức Nam| 27/10/2020 18:11

(TN&MT) - Sáng 27/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu về tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi Khai mạc.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kì.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã phát biểu khai mạc Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; Thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội sẽ thực hiện tố 4 nhiệm vụ quan trọng theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Một là, Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ hai, Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bắc Kạn trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Thứ ba, Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, thực sự là hạt nhân lãnh đạo; là trung tâm đoàn kết và có sức chiến đấu cao để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thứ tư, Đại hội lựa chọn bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bắc Kạn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5,3%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2020 ước đạt 12.840 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Nhiều mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo và công trình hạ tầng phục vụ chương trình giảm nghèo được đầu tư. Các chính sách giảm nghèo được tổ chức thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 2,46%/năm.

Đáng chú ý, ngành nông lâm nghiệp tăng trưởng theo hướng bền vững, bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất có liên kết trong khu vực nông thôn. Công tác trồng mới, chăm sóc, giao khoán, khoanh nuôi bảo vệ rừng được thực hiện đúng quy định. Công tác quản lý, bảo vệ rừng cơ bản được thực hiện tốt. Tỷ lệ che phủ rừng lên đến 72,9%, cao nhất cả nước.

Đề án Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được triển khai khá hiệu quả, đến hết năm 2020 đã công nhận 140 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Một số sản phẩm thông qua chương trình đã trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế được thị trường đón nhận như Gạo Khẩu Nua Lếch, miến dong Bắc Kạn, tinh bột nghệ Curcumin. Qua đó, đời sống vật chất của người dân nông thôn từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm chăm lo và có những tiến bộ. Đến nay, quy mô, mạng lưới trường, lớp cũng như các cấp học, bậc học phát triển đồng đều và được sắp xếp tinh gọn. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường từ 3-5 tuổi đạt 99,6%, trẻ 5 tuổi đạt 99,8%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân trên 90%. Cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống trường nội trú, trường bán trú, trường chuyên.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Trong 05 năm qua, Bắc Kạn đã có sự phát triển toàn diện ở các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh và đề nghị: Bắc Kạn cần lựa chọn lĩnh vực nông - lâm nghiệp làm trọng tâm, nền tảng, từ đó tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội bằng chính những tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Tiếp tục chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chăm sóc người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách; Làm tốt công tác giáo dục, y tế, đào tạo nghề cho lao động; Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương tác nghiệp tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung các vấn đề: Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững; Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá; Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông lâm sản và dược liệu; Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kạn: Phấn đấu vì mục tiêu “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO