Ngành TN&MT

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới nền kinh tế xanh

Trần Nga 07/09/2023 - 10:36

(TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT cho giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050. Trong đó, đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành và các địa phương thực hiện 35 nhiệm vụ, giải pháp về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường.

7c.jpg
Tiếp tục huy động sự tham gia vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, công tác BVMT, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác BVMT, ứng phó BĐKH được nâng cao, trong đó, ngoài việc thực thi, chấp hành các quy định của Nhà nước, người dân đã chủ động thay đổi tư duy, lối sống theo hướng thân thiện với môi trường, khí hậu, có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng hiệu quả với BĐKH, giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ bầu khí quyển nhằm bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững của địa phương.

Cụ thể, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, ban cán sự Đảng và các sở, ngành, cơ quan trong tỉnh căn cứ tình hình thực tế đơn vị, địa phương lồng ghép các yếu tố BĐKH vào kế hoạch, chương trình phát triển ngành, của đơn vị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; áp dụng các công nghệ và phương thức sản xuất tiết kiệm nước; bảo đảm nhu cầu sử dụng nước; chủ động phòng, chống, giảm thiểu tác hại của cạn kiệt nguồn nước, xâm nhập mặn… do tác động của BĐKH.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện nâng cấp, xây mới các đoạn đê biển, đê sông xung yếu và phát triển rừng chắn sóng, chắn cát, rừng phòng hộ ven biển để phát huy vai trò “lá chắn tự nhiên”, bảo đảm chống chịu được với thiên tai theo kịch bản BĐKH, nước biển dâng và xâm nhập mặn; phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, hạn chế sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên đất, nước... áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh.

Song song đó, tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai, nhằm giảm nhẹ thiệt hại; nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH đến các lĩnh vực, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong một số lĩnh vực hướng tới xã hội các-bon thấp; giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quản lý nguồn nước, cấp thoát nước, chống ngập, kiểm soát xâm nhập mặn, quản lý đô thị, BVMT trong điều kiện BĐKH.

Theo ông Đặng Sơn Hải, với sự quyết tâm, quán triệt, triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW kịp thời, nghiêm túc, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, công tác BVMT, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điển hình là các chỉ tiêu về môi trường đều đạt kết quả cao. Trong đó, tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý nước thải đạt quy chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất xây dựng mới áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 96%...

Đặc biệt, nhiều năm gần đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nằm trong Top đầu của các tỉnh, thành phố thực hiện BVMT ở mức tốt. Cụ thể, theo kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ TN&MT công bố, trong năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 1 trong 5 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện BVMT ở mức tốt; năm 2021, Bà Rịa - Vũng Tàu xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành thực hiện BVMT ở mức tốt theo bảng đánh giá này.

Tăng cường các giải pháp

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song hiện nay công tác BVMT, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn gặp không ít khó khăn. Bởi Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong các tỉnh duyên hải ven biển chịu tác động mạnh mẽ của BĐKH; có tính dễ bị tổn thương cao trước các hiện tượng thời tiết, khí tượng cực đoan. BĐKH đã và đang tác động mạnh đến nhiều khu vực và các ngành, lĩnh vực của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên nước, nông nghiệp, công nghiệp - năng lượng, xây dựng - đô thị, du lịch và đời sống người dân.

7b.jpg
Tăng cường các giải pháp quản lý tài nguyên và BVMT, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững

Theo đó, nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, giảm thiểu các tổn thương, rủi ro trước các tác động của BĐKH; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của từng khu vực, từng địa phương trong hoạt động thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần chuyển đổi hiệu quả mô hình phát triển kinh tế các-bon thấp, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh trật tự xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.

Thời gian tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó, thích ứng với BĐKH, các nhiệm vụ giảm nhẹ thiên tai theo Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh triển khai các dự án đê, kè biển; dự án thoát nước; xử lý nước thải đô thị.

Đồng thời, tăng cường công tác quan trắc tài nguyên nước để theo dõi, giám sát nguồn tài nguyên nước để kịp thời đưa ra các cảnh báo để ứng phó, khắc phục việc ô nhiễm nguồn nước. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất, nhất là các giải pháp liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, các phương án khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả đối với từng khu vực đất đai bị thoái hóa tương ứng mức độ thoái hóa, hạn chế làm tăng nguy cơ thoái hóa.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tiếp tục quán triệt Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ thống nhất, xuyên suốt cho các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác BVMT; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường…; thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi để mọi tổ chức kinh tế, người dân tích cực tham gia hoạt động ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới nền kinh tế xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO