--Quảng cáo---

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường quản lý, phát huy giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản

Khoáng sản - Linh Nga - 11:08 14/10/2021

(TN&MT) - Thời gian qua, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản, ngoài việc tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành nhiều chính sách pháp luật về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Sở TN&MT còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong khai thác khoáng sản; triển khai các giải pháp để chấn chỉnh, xử lý. Qua đó, hạn chế được tình trạng làm thất thoát tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

Tình trạng khai thác khoáng sản vượt độ sâu, ngoài ranh cấp phép và ngoài ranh thuê đất vẫn còn diễn ra ở một số địa phương.

Cụ thể, trong năm 2021, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương dự án “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan thực hiện việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản  do các ngành quản lý theo quy định tại Điều 28 Luật Khoáng sản.

Đến nay, Sở TN&MT đã tổng hợp và hoàn thành việc khoanh định các khu vực cấm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi lấy ý kiến của 11/11 Bộ, ngành Trung ương. Hiện đã có 8/11 Bộ, ngành có ý kiến góp ý, chỉnh sửa hoàn thiện. Sở TN&MT đang phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn chỉnh hồ sơ, tiến hành in ấn, tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo Bộ TN&MT để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, xác định công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tăng nguồn thu cho ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. Dự kiến trong năm 2021 sẽ đấu giá đối với 3 khu vực mỏ.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đã tích cực tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thu hồi giấy phép khai thác và yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường ở những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự; thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc đóng cửa mỏ. Các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản theo tọa độ đã ghi trong giấy phép trước khi hoạt động; vật liệu và kích thước mốc điểm góc khu vực khai thác theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đồng thời, Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra của Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/1/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác tại các mỏ được cấp phép; kiểm tra xác định sản lượng khai thác của các doanh nghiệp khai thác cát, sét gạch ngói; xử lý nghiêm vi phạm của các doanh nghiệp trong việc khai thác khoáng sản.

Trong 9 tháng năm 2021, các ngành chức năng và địa phương đã triển khai khoảng 284 buổi kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn 213 triệu đồng. Riêng đối với các điểm mỏ khai thác khoáng sản, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử lý và tham mưu UBND tỉnh xử lý 10 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt quan tâm. Theo đó, ngoài việc, thường xuyên chỉ đạo, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong khai thác khoáng sản; triển khai các giải pháp để chấn chỉnh, xử lý; UBND tỉnh còn có quy định trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu của các địa phương trong tỉnh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm để diễn ra kéo dài.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các khu vực mỏ tại địa phương.

Tuy nhiên, do nhu cầu về liệu xây dựng và san lấp ở tỉnh tăng cao nên đã có nhiều tổ chức, cá nhân cố tình khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép để hưởng lợi; các trường hợp khai thác trái phép quy mô lớn có nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động, trong khi chế tài hiện nay chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính nên hiệu quả thấp, không đủ răn đe các đối tượng vi phạm. Đồng thời, để phòng chống, dịch Covid-19, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách giãn cách xã hội, phong tỏa các địa phương, khu vực có nhiều ca bệnh khiến việc kiểm tra, xác minh các trường hợp vi phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực và tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn bản yêu cầu các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động khoáng sản; khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tiếp tục, chủ động nắm tình hình đối với các điểm mỏ, tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện sai phạm của doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các hành vi khai thác vượt độ sâu, ngoài ranh cấp phép, ngoài ranh thuê đất và kiểm soát sản lượng khai thác. Đồng thời, căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở TN&MT cần khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm hoạt động khai thác khoáng sản trong thời gian vừa qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 3 tháng cuối năm 2021, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phương án đấu giá mẫu quyền khai thác khoáng sản và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề về việc rà soát các tồn tại khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực nhưng các tổ chức, cá nhân không lập thủ tục thuê đất. Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ phối hợp các địa phương và các Sở, ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến toàn thể cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO