Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về thu hồi đất trong khu, cụm công nghiệp

Linh Nga| 26/09/2022 18:57

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định thu hồi đất trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

anh-1-kcn-1-.png
Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mạnh tay thu hồi đất không sử dụng trong các KCN

Theo đó, trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất thì doanh nghiệp phải báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với dự án trong KCN), Sở Công Thương (đối với dự án trong CCN, làng nghề) để các cơ quan này tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập đoàn kiểm tra. Sau khi có kết quả, đoàn kiểm tra có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Sau khi có kết luận của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý việc không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất của bên thuê đất, thuê lại đất, Sở TN&MT chịu trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất và giao cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề có trách nhiệm quản lý, sử dụng và cho các nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi của bên thuê đất, thuê lại đất có vi phạm.

Trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) nhưng không giao nộp bản gốc Giấy chứng nhận khi bị thu hồi đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở TN&MT, Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN&MT) để thông báo công khai trên các trang thông tin điện tử.

Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng xử lý hợp đồng thế chấp và nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. Trường hợp bên thuê đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề trước ngày 1/7/2014 mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất thì doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Cũng theo  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa doanh nghiệp với chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN, làng nghề và bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về thu hồi đất trong khu, cụm công nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO