Ngành TN&MT

Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách diện tích đất thành dự án độc lập

Linh Nga 07/12/2023 - 08:35

(TN&MT) - Để được tách thành dự án độc lập đối với khu đất thực hiện dự án đầu tư thì vị trí khu đất phải có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu, chiều rộng đường tối thiểu 6m và chiều sâu không nhỏ hơn 18m. Đây là một trong những Quy định mới tại Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2023.

Điều kiện để được tách diện tích đất

Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh cũng nêu rõ về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý theo quy định tại Điều 8 Luật Đất đai, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất..., đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong các dự án đầu tư để tách thành dự án độc lập trên địa bàn.

a-1-du-an-doc-lap.jpg
Ngoại trừ thành phố Vũng Tàu, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải có diện tích đất tối thiểu từ 300m2 trở lên thì mới đủ điều kiện tách thành dự án độc lập.

Theo đó, các điều kiện để tách diện tích đất thành dự án độc lập phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt và công bố; diện tích đất phải liền thửa, không bị chia cắt bởi các thửa đất tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; khu đất phải tiếp giáp với đường hiện hữu hoặc đường quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm khả năng kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với quy hoạch tổng thể khu đất và khu vực hiện hữu; vị trí khu đất có kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông hiện hữu có chiều rộng đường tối thiểu là 6m, chiều sâu của cạnh khu đất không nhỏ hơn 18m hoặc tối thiểu bằng với kích thước của lô đất nằm trong quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Về quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập, riêng đối với khu vực các phường thuộc thành phố Vũng Tàu, diện tích đất phải bảo đảm tối thiểu từ 150m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập. Đối với các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì diện tích phải bảo đảm tối thiểu từ 300m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Về quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập đối với các khu vực trên không bao gồm phần diện tích sông suối, thủy lợi, đất giao thông, hành lang giao thông đã được công bố hoặc theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định quy mô diện tích sử dụng đất tối thiểu của dự án độc lập có khác so với diện tích quy định này thì áp dụng quy mô diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Về tỷ lệ để tách diện tích đất, khu vực các phường thuộc TP. Vũng Tàu, nếu dự án có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2ha thì tỷ lệ phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm từ 0,75% trở lên trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án. Các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh, với dự án có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2ha thì tỷ lệ phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm từ 1,5% trở lên trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án.

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý

Tại Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành chức năng có liên quan và các địa phương trong việc thực hiện thủ tục, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh.

a-2-quan-ly-dat.jpg
Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hiệu lực thi hành sẽ giúp quản lý hiệu quả về đất đai, hạn chế được tình trạng phân lô, bán nền trái quy định.

Trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, xác định phần diện tích đất Nhà nước quản lý được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND khi đáp ứng điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tách thành dự án độc lập; tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định đối với các dự án có phần diện tích đất Nhà nước quản lý nằm trong khu đất thực hiện dự án không đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND; phối hợp, cho ý kiến về các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, quy định của Quyết định này và các nội dung khác có liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, cho ý kiến để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, quy định của Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau khi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản đồng ý về chủ trương tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hướng dẫn thủ tục đầu tư (nếu có) đối với các khu đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo quy định pháp luật đầu tư.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; nguồn gốc đất; loại đất; chủ sử dụng, tài sản trên đất của phần diện tích đất Nhà nước quản lý được xem xét tách thành dự án độc lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách diện tích đất thành dự án độc lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO