--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai

Đất đai - 17:26 16/07/2019

(TN&MT) - Đất đai là một lĩnh vực then chốt của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần đắc lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì vậy, trong nhiều năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn trú trọng việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý để khai thác hiệu quả giá trị nguồn tài nguyên đất đai này.

datvt1
Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý, khai thác quỹ đất công

Làm tốt công tác quản lý quỹ đất công

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Để khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, trong nhiều năm qua, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai, tăng cường công tác cải cách hành chính liên quan đến các thủ tục hành chính về đất đai…, ngành TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu luôn làm tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 06/9/2018, đến nay, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thị, thành phố đã cơ bản được hoàn thành. Hiện tại, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các huyện; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cho 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Trung tâm Điều tra Đánh giá Tài nguyên đất (Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai) - Tổng cục Quản lý Đất đai triển khai thực hiện Đề án Quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Đề án, quỹ đất công trên toàn tỉnh là 10.336,79 ha, được sử dụng: dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 1.302,97 ha, dự kiến thanh toán BT là 1.266,09 ha, dự kiến kêu gọi xã hội hóa 54,82 ha, dự kiến đầu tư nhà ở xã hội 64,56 ha; quỹ đất các đơn vị được giao quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy hoạch 7.083,34 ha và còn lại đất công sử dụng vào các mục đích trụ sở cơ quan, công cộng 565,01 ha.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn tất việc rà soát và đang hoàn thiện báo cáo thuyết minh, bản đồ quản lý khai thác đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, đã có 05 huyện, thị xã ký bản đồ, còn 03 đơn vị: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc hiện đang hoàn tất các thủ tục để ký kết.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang hoàn thiện bản đồ đối với các thửa đất công trong dự án Khai thác quỹ đất công, bản đồ quản lý khai thác đất công trên địa bàn tỉnh (đã có 4/8 huyện ký sơ đồ vị trí của từng thửa đất. Còn huyện Xuyên Mộc, Long Điền, TP. Bà Rịa, TP, Vũng Tàu chưa ký). Sở TN&MT đã có Báo cáo số 173 đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp để nghe các đơn vị chưa ký bản đồ và trích lục khu đất công như: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, Xuyên Mộc, Long Điền báo cáo vướng mắc.

Hiện nay, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành dự thảo Kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phần mềm quản lý, kết xuất sản phẩm của dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh và trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

datvt2
Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư các dự án du lịch ven biển

Phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất thị trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng từ năm 2014 đều tăng cao hơn Bảng giá đất tối đa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 20% trở lên; chênh lệch so với Bảng giá đất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tùy theo từng địa bàn, phổ biến từ 1,1 lần đến 1,3 lần đối với địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ; từ 1,2 đến 1,5 lần đối với TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Long Điền; từ 1,4 lần đến 1,7 lần đối với TP. Vũng Tàu…

Do đó, để nguồn tài nguyên đất thực sự trở thành động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo hài hoà lợi ích, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực đất đai, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2019 sát với giá thị trường. Cụ thể, giá đất đối với đất ở đô thị và khu vực nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,2 đến 1,4 tùy theo vị trí từng địa phương: TP. Vũng Tàu hệ số 1,4; TP. Bà Rịa hệ số 1,4; TX. Phú Mỹ hệ số 1,3.

Còn các thị trấn của huyện Long Điền, Châu Đức hệ số 1,3; các thị trấn của huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ hệ số 1,25; huyện Côn Đảo hệ số 1,2. Riêng đối với đất nông nghiệp, điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp khu vực vực đô thị tăng từ 1,0 đến 1,9 lần so với giá đất nông nghiệp; điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn tăng từ 1,2 đến 1,5 lần so với giá đất nông nghiệp. Bảng giá đất làm muối (áp dụng toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng) tăng 1,2 lần so với giá đất làm muối.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tạo quỹ đất sạch sẵn sàng tiếp nhận và triển khai các dự án một cách thuận lợi. Theo đó, trong năm 2018, đã thực hiện thành công công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích là 425,41ha để triển khai dự án. Tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 609 phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Cụ thể, trong năm 2019, có 29 khu đất với tổng diện tích 213ha được đấu giá, dự kiến thu 7.239,13 tỷ đồng. Tính đến hết tháng hết 6/2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đấu giá thành công 02 khu đất, gồm: 01 khu đất có diện tích 73.842 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với giá trúng đấu giá là 115 tỷ đồng; 01 khu đất có diện tích khoảng 18.165 m2 (thuộc đất Ngân hàng Công Thương) với số tiền trúng đấu giá 394 tỷ đồng (giá khởi điểm đấu giá 255 tỷ đồng).

Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với 04 khu đất với tổng diện tích 40,39ha, tổng số tiền theo giá khởi điểm là 558,3 tỷ đồng; đang trình Hội đồng thẩm định giá đất thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đối với 09 khu đất với tổng diện tích 15,99ha, trong đó, đang thuê tư vấn lập chứng thư xác định giá khởi điểm đối với 05 khu đất với tổng diện tích 4,74ha…

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tích cực tạo quỹ đất hợp lý để phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn. Đồng thời, phối hợp các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất cho những dự án, công trình có tính cấp thiết phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO