Bà Rịa - Vũng Tàu: Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển

Linh Nga| 21/02/2023 14:07

(TN&MT) - Là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về nguồn tài nguyên biển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Với bờ biển dài khoảng 362km cùng với diện tích thềm lục địa rộng gần 100.000km2, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đặt biển vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Theo đó, tỉnh luôn xác định phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, trên cơ sở tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

14-1-.jpg

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương và khách du lịch bằng những hoạt động thiết thực

“Thời gian tới, để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững và bảo đảm môi trường sinh thái, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn sẽ luôn kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, lựa chọn dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính lan tỏa, giá trị gia tăng cao và không xâm hại môi trường, nhất là môi trường biển, ven biển”.

Ông Nguyễn Văn Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Để thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng và các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Trong đó, cần tập trung vào việc rà soát, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch liên quan đến biển, đảo theo hướng quản lý tổng hợp, phù hợp với hệ sinh thái biển, đảo, bảo đảm sự gắn kết hài hòa, đồng bộ giữa bảo tồn và phát triển vùng đất liền, vùng ven bờ, biển và hải đảo.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng và các địa phương luôn chú trọng và quyết liệt trong công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Trong đó, các sở, ngành chức năng và các địa phương cũng cần tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư vào khu vực ven biển có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường biển; tổ chức thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt theo quy chuẩn môi trường; kêu gọi người dân cùng chung tay vào công tác bảo vệ môi trường biển tại địa phương.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn tăng cường thực hiện công tác hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và phía Hàn Quốc triển khai thực hiện Dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam” bằng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Trong năm 2022, Dự án trên đã triển khai các hoạt động như: tổ chức 2 lớp đào tạo về Đề án phân vùng chức năng vùng bờ và về Đánh giá rủi ro sự cố tràn dầu; khảo sát hệ thống thông tin tổng hợp về biển và hải đảo; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Hàn Quốc; tổ chức hội thảo về kinh tế xanh và phát triển bền vững tại các vùng bờ. Đồng thời, hiện đang tiến hành xây dựng 2 trạm quan trắc tự động liên tục chất lượng nước biển ven bờ tại thành phố Vũng Tàu.

Năm 2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Đoàn chuyên gia của Nhật Bản và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN&MT) thực hiện khảo sát tiền dự án “Thiết lập hệ thống giám sát khí tượng biển Việt Nam” tại huyện Côn Đảo; phối hợp với Đoàn Đại sứ quán Na Uy về dự án “Năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi”; làm việc với Đoàn chuyên gia Pháp về việc hợp tác trong khảo sát, tư vấn liên quan đến dự án đầu tư “Khu khoa học và Công nghệ Biển".

“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã làm việc với Đoàn Trung tâm Đa dạng Sinh học Đông Nam Á đánh giá hồ sơ đề cử Vườn Quốc gia Côn Đảo là Vườn di sản ASEAN... Đây là những dự án hợp tác quốc tế trong tương lai, nếu được triển khai thực hiện sẽ góp phần quan trọng giúp Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo ngày càng hiệu quả hơn” - ông Nguyễn Văn Thọ cho hay.

Phát triển kinh tế biển bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm. Theo ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 - 2025; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

14-2-.jpg

Thường xuyên quan trắc chất lượng nước tại các khu vực cảng biển để có giải pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt

Cùng với đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tăng cường nghiên cứu, xây dựng các giải pháp để quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả. Trong đó, các sở, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu và áp dụng mô hình phát triển cảng biển theo hướng “cảng xanh” thân thiện với môi trường; phát triển “du lịch xanh”…

Nhằm góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng “cảng biển xanh”, “du lịch xanh”, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường ven biển, đánh giá mức độ nhạy cảm và chống chịu của vùng ven biển và cửa sông đối với các tai biến tự nhiên và sự cố môi trường phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ biển; tăng cường công tác kiểm soát các nguồn thải; thường xuyên quan trắc chất lượng nước tại các khu vực cảng biển để có giải pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, phù hợp; phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để thực hiện tiến trình phát triển “cảng xanh”.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện các thủ tục, quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; đồng thời, tiếp tục phối hợp giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu du lịch, các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch theo đúng quy định; khuyến khích các cơ sở lưu trú du lịch chú trọng sử dụng nguồn năng lượng sạch, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường biển.

Để góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng “du lịch xanh”, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức “Chuỗi hoạt động vì biển xanh” nhằm kêu gọi mọi người cùng hành động để bảo vệ môi trường, từ những việc thiết thực như phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương và du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO