--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát huy giá trị nguồn lực đất đai

Đất đai - Linh Nga - 11:19 08/03/2022

(TN&aMT) - Thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp về quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai, tạo hành lang pháp lý trong xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Tăng cường quản lý

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Sở TN&MT đã chỉ đạo ngành TN&MT, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được tỉnh phê duyệt, tạo sự đoàn kết thống nhất trong ngành TN&MT tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chung.

Theo đó, Sở TN&MT đã đề nghị UBND cấp huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2021 quy định chặt chẽ hơn điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm kịp thời chấn chỉnh, kiểm soát tình trạng phân lô, tách thửa.

t15.a2.-tang-cuong-quan-ly.jpg

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác quản lý, khai thác quỹ đất, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Song song đó, Sở TN&MT cũng đã tích cực hỗ trợ các huyện triển khai các danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng và dự án phải thu hồi đất thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Trong năm 2021, đã giao đất, cho thuê đất cho 20 tổ chức với 1.496.800m2; chuyển mục đích sử dụng đất cho 6 tổ chức với 38.991m2; chuyển hình thức sử dụng đất cho 13 tổ chức với 949.259m2; thu hồi đất của 22 tổ chức với 2.460.430m2.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã phối hợp với các địa phương tiến hành đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở quản lý. Theo đó, tính đến nay, đã có 65/82 đơn vị hành chính cấp xã và huyện Côn Đảo hoàn thành việc đo đạc và lập bản đồ địa chính. Đồng thời, Sở TN&MT tập trung rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở đã bàn giao mốc giới sử dụng đất cho 7/8 đơn vị.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu còn đẩy mạnh công tác thẩm định, bồi thường, tái định cư với các trường hợp thu hồi đất của tổ chức và các dự án liên huyện, thị xã, thành phố. Tính đến hết tháng 12/2021, Sở đã tham mưu giải quyết vướng mắc cho 40 dự án trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trong năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chú trọng tới công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận lũy kế đến tháng 12/2021 là 170.770ha, chiếm 98,66%.

Nhiệm vụ trọng tâm

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: Trong năm 2022, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm trọng tâm như: Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất hàng năm phù hợp với sự biến động của thị trường và quy định của pháp luật; thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, dự kiến sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất, diện tích hơn 228ha, dự kiến thu về hơn 11.855 tỷ đồng, trong đó có 5 khu đất tại TP. Vũng Tàu, diện tích hơn 207ha. Cụ thể, quý I/2022, bán đấu giá khu đất Cụm 5, diện tích 2,8ha tại khu vực Bãi Trước, phường 1, dự kiến thu 2.312 tỷ đồng. Quý II/2022, sẽ đấu giá khu đất UBND TP. Vũng Tàu diện tích 4,1ha tại phường Thắng Tam, dự kiến thu 1.191 tỷ đồng.

Quý III/2022, Sở TN&MT sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Mũi Nghinh Phong (13,8ha) tại phường 2, TP. Vũng Tàu, dự kiến thu 1.494 tỷ đồng và khu đất Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinaline (20ha) tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, dự kiến thu 261 tỷ đồng. Quý IV/2022, sẽ đấu giá khu đất Ngân hàng Công thương (76,7ha) tại phường 10, 11, TP. Vũng Tàu, dự kiến thu 4.463 tỷ đồng; Khu đô thị sinh thái Cù Lao Bến Đình (110ha) tại phường 5, 9, Thắng Nhất, Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, dự kiến thu 2.133 tỷ đồng và Khu đất thu hồi của DNTN Bạch Đằng (0,8ha) tại phường Mỹ Xuân, Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

“Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ hai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch, công nghiệp công nghệ cao; cũng là năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Theo đó, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm quản lý, khai thác quỹ đất đạt hiệu quả cao, tạo nguồn vốn quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hải, năm 2022, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan xây dựng Phương án sử dụng đất cấp tỉnh, phân bổ, khoanh vùng chức năng theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện và Phương án sử dụng mặt nước biển để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; triển khai thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý về đất đai cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công nghệ quản lý, khai thác bộ bản đồ và hồ sơ địa chính để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn được chính xác, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tháo gỡ những bất cập về quy định tách thửa đất
    Đất đai - 18:32 09/08/2019
    (TN&MT) - Thời gian qua, thị trường bất động sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu có sự biến động đột biến, nhu cầu giao dịch về đất đai tăng cao. Theo đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng kẽ hở của Quyết định số 23 ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tách thửa đất nông nghiệp với quy mô diện tích lớn. Để chấn chỉnh, khắc phục tồn tại này, ngoài việc yêu cầu các Sở, ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành Quyết định số 18 ngày 22/7/2019 quy định chặt chẽ hơn những điều kiện để hoàn thành thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO