Bà Rịa - Vũng Tàu: Nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Linh Nga| 21/02/2020 16:09

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020.

Phụ nữ tham gia dọn vệ sinh khu dân cư

Theo đó, mục tiêu trong năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có thêm 05 xã (Bình Giã, Bình Trung của huyện Châu Đức; Hòa Hội, Hòa Hiệp, Phước Tân của huyện Xuyên Mộc) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 39 xã, đạt 86,6%; số tiêu chí bình quân chung của một xã là 18 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 12 tiêu chí; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 09 xã; đồng thời, phấn đấu huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về tiêu chí môi trường cần phấn đấu thực hiện để đạt được các chỉ tiêu như: 98% tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 65% tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 90% tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; 80% tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường... 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra một số giải pháp thực hiện như: Ban Chỉ đạo các cấp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ tham gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình ở tất cả các cấp.

Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới các cấp; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn.

Ngoài ra, tập trung tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; xây dựng Hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng, nâng cao chất lượng an ninh, trật tự an toàn xã hội nông thôn; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho Chưong Trình; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác thi đua khen thưởng…

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao các Sở, ngành chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các địa phương thực hiện các lĩnh vực, các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành, đơn vị mình phụ trách trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó, tập trung công tác quản lý, kiểm soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO