Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực TN&MT

Linh Nga| 31/12/2020 21:06

(TN&MT) – Trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường, đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

 

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm, các trường hợp vi phạm về sử dụng đất, xây dựng công trình trái phé

Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại đạt 87,77%

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong năm 2020, số lượng đơn thư Sở nhận được và UBND tỉnh giao vẫn còn rất nhiều (giao năm 2020 là 113 vụ, tồn năm 2019 chuyển qua là 35 vụ, tổng cộng là 148 vụ). Đối với các kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh, tính từ trước kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Khóa XIV đến nay, Sở TN&MT đã nhận được 11 kiến nghị của cử tri (07 về đất đai, 04 về môi trường). Nội dung kiến nghị, đơn khiếu nại chủ yếu liên quan đến cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đòi lại đất cũ và tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau; các vấn đề về môi trường chủ yếu liên quan đến việc thu gom, xử lý rác thải của các khu thu gom, xử lý chất thải tập trung.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 23/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ”. Thời gian qua, Sở TN&MT đã thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, đảm bảo đạt tỷ lệ 85% trở lên. Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình khiếu nại; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp tiếp công dân;

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, tính đến thời nay, các kiến nghị của cử tri đã được Sở TN&MT giải quyết và có báo cáo giải trình cụ thể; các đơn thư đã được tiến hành xác minh, báo cáo theo thẩm quyền, tỷ lệ đơn thư giải quyết năm 2020 đạt 87,77%.

Cụ thể, đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao Sở TN&MT tham mưu giải quyết là 148 vụ (năm 2019 chuyển qua 35 vụ, thụ lý trong năm 2020 là 113 vụ), bao gồm 146 vụ khiếu nạị và 02 vụ việc tranh chấp đất đai. Tính đến nay, có 72 vụ khiếu nạị đã giải quyết xong; 48 vụ khiếu nạị đã báo cáo đối thoại, UBND tỉnh đang giải quyết; 07 vụ khiếu nạị đã xác minh báo cáo chưa báo cáo đối thoại, 19 vụ khiếu nạị đang giải quyết (trong hạn: 15 vụ, quá hạn: 04 vụ); 02 vụ giải quyết tranh chấp đất đai đã được giải quyết xong.

Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT có 51 vụ, bao gồm: 02 vụ khiếu nại, 02 vụ việc tố cáo, 47 vụ việc kiến nghị phản ánh. Đến nay, tất cả các vụ việc thuộc thầm đã được Sở TN&MT xử lý xong.

Tập trung thực hiện nhiều giải pháp

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nguyên nhân làm phát sinh các vụ việc khiếu nại, kiến nghị tại Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều bất cập, dẫn đến chưa giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư với người bị thu hồi đất, chưa làm tốt công tác tái định cư, không có phương án tích cực về giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi. Việc quy định giá đất chưa sát với giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường gây ra những phản ứng gay gắt của những người có đất bị thu hồi.

Kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân

Đồng thời, công tác quy hoạch sử dụng đất chậm chưa đồng bộ với quy hoạch xây dựng và việc công bố công khai chưa thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc giao đất trái thẩm quyền, không đúng đối tượng, giao sai diện tích, vị trí, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm và không chính xác. Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng tiến độ, không đầu tư theo dự án mà chỉ chờ chuyển nhượng kiếm chênh lệch giá đã ít được phát hiện và xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, nguyên nhân còn phát sinh từ những tồn tại có tính lịch sử, như việc cho thuê, cho mượn, cầm cố đất trong nội bộ nhân dân, không có hoặc không lưu giữ được các tài liệu, sổ sách khi trưng dụng, trưng thu, trưng mua, thu hồi đất không có quyết định, chưa bồi thường hoặc đã bồi thường nhưng không lưu giữ hồ sơ, đã gây khó khăn rất lớn cho quá trình giải quyết các vụ việc.

Song song đó, việc thực hiện xóa, giảm các điểm đen về môi trường; việc thực hiện chuyển đổi hình thức xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp sang công nghệ đốt còn chậm; tình hình ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được khắc phục dứt điểm như: Khu Tóc Tiên, Khu Tân Hải, Cửa Lấp, hoạt động chăn nuôi heo… dẫn đến bức xúc cho người dân…

Để nâng cao hiệu quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian tới Sở TN&MT sẽ tập trung tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những đơn thư còn tồn đọng chưa giải quyết. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, nhất là về thẩm quyền và thời hạn giải quyết. Khắc phục có hiệu quả tình trạng cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết nhưng không giải quyết, dẫn tới khiếu nại vượt cấp.
Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan chức năng của Trung ương với địa phương trong giải quyết khiếu nại nhằm tạo sự đồng thuận từ Trung ương xuống địa phương…

 Trong đó, tăng cường hơn nữa sự công tác quản lý và sử dụng đất đai tại các địa phương, thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm, hạn chế thấp nhất các khiếu nại phát sinh như: Việc lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đât; rà soát hủy bỏ quy hoạch và công bố công khai; thực hiện các quy định về thu hồi đất, xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng đất của các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thi hành chế độ công vụ của cán bộ, công chức, nhất là những người có thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai…

Tập trung nguồn lực thực hiện để xóa, giảm các điểm đen môi trường, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; Tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt; Tập trung thực hiện có hiệu qủa việc chuyển đổi chôn lấp rác thải sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện...

Đồng thời, Sở sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho công dân để họ thực hiện quyền khiếu nại đúng theo quy định của pháp luật; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho CBCCVC về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO