Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác quỹ đất

Linh Nga| 01/01/2023 06:50

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều giải pháp về quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai; góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai đi vào nền nếp; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận đất đai để đầu tư kinh doanh.

Đạt được nhiều kết quả tích cực

Ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Thời gian qua, Sở TN&MT đã chỉ đạo toàn ngành TN&MT tỉnh, các phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt; tạo sự đoàn kết thống nhất góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

16-17-4-.jpg

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai nhiều giải pháp để khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Theo đó, đến nay, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã được tăng cường; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đạt được kết quả rất khả quan; tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận QSDĐ ngày càng tăng.

Cụ thể, trong năm 2022, đã giao đất, cho thuê đất cho 12 tổ chức, diện tích hơn 602.493m2; chuyển mục đích sử dụng đất cho 5 tổ chức, diện tích 110.820m2; chuyển hình thức sử dụng đất cho 5 tổ chức, diện tích hơn 232.541m2; tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lũy kế đến tháng 12/2022 đạt 98,66%. Trong đó, đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho tổ chức, diện tích hơn 68.861ha, đạt tỷ lệ 99,39%; cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân hơn 101.910ha, đạt tỷ lệ 98,17%.

Trong năm 2022, Sở TN&MT còn phối hợp với các địa phương tiến hành đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để làm cơ sở quản lý. Theo đó, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thiện việc thực hiện đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 82/82 đơn vị hành chính cấp xã và huyện Côn Đảo.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn tập trung rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở TN&MT đã bàn giao mốc giới sử dụng đất cho 7/8 đơn vị, còn 1/8 đơn vị (rừng phòng hộ).

Cùng với đó, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho 8/8 đơn vị cấp huyện. Hiện nay, Sở TN&MT đang tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh và sẽ hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Nâng cao hiệu quả đấu giá đất

Ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: Xác định công tác quản lý, khai thác quỹ đất sẽ tạo nguồn vốn quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở TN&MT đã tăng cường rà soát, kiểm kê quỹ đất, lập hồ sơ các khu đất công thuộc diện đất sạch, đất có điều kiện đấu giá; đồng thời, Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá; tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch đấu giá QSDĐ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

16-17-1-.jpg

Trong năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ đấu giá 5 khu đất, diện tích hơn 116ha, dự kiến thu về khoảng 6.000 tỷ đồng

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ tổ chức đấu giá 5 khu đất với diện tích hơn 116ha, dự kiến thu ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng. Trong đó, quý II/2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ đấu giá khu đất tại góc đường Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu (4ha), dự kiến thu hơn 771 tỷ đồng. Quý IV/2023, tỉnh sẽ đấu giá khu đất tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu (2,9ha), dự kiến thu hơn 313 tỷ đồng; Khu du lịch Mũi Nghinh Phong, TP. Vũng Tàu (13,8ha), dự kiến thu hơn 1.891 tỷ đồng; Khu đô thị đường 3/2 tại TP. Vũng Tàu (82,1ha), dự kiến thu hơn 2.931 tỷ đồng...

Tuy vậy, công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh còn chậm so với kế hoạch. Cụ thể, theo kế hoạch đấu giá đất năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất, trong đó, có 5 khu đất chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021, tổng diện tích hơn 246ha, dự kiến thu ngân sách hơn 12.293 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có khu đất nào tại địa phương được bán đấu giá theo kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong quy định, chính sách về vốn thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500; về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch…

Vì vậy, theo ông Lê Anh Tú, trong năm 2023, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời, tạo nguồn vốn quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện công tác đấu giá QSDĐ. Theo đó, Sở TN&MT dự kiến sẽ tổ chức đấu giá 5 khu đất với diện tích 116,4ha, dự kiến thu ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án trọng điểm là Khu du lịch Mũi Nghinh Phong, TP. Vũng Tàu với diện tích 13,8ha và Khu đô thị đường 3/2, TP. Vũng Tàu với diện tích 82,1ha.

Để công tác đấu giá QSDĐ bảo đảm tiến độ triển khai theo kế hoạch, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cùng với các đơn vị có liên quan tăng cường vai trò giám sát trong công tác đấu giá QSDĐ, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành trong khâu chuẩn bị hồ sơ và kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư khi quyết định tham gia đấu giá phải đáp ứng các quy định như: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Các nội dung này phải được thẩm định, đánh giá đầy đủ trước khi phê duyệt và hoàn chỉnh hồ sơ đấu giá.

Song song đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc của khu đất, ranh mốc, nguồn gốc đất, giải quyết các vấn đề phát sinh tái chiếm, lấn chiếm đất công, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500; tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ để công tác đấu giá đất được thực hiện đúng mục đích, đúng định hướng phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác đấu giá QSDĐ; đồng thời, kịp thời phát hiện các bất cập, thiếu sót và tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu giá QSDĐ nhằm phòng, chống hiệu quả các hành vi vi phạm để trục lợi trong đấu giá QSDĐ tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác quỹ đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO