Ngành TN&MT

Bà Rịa - Vũng Tàu bảo vệ môi trường: Chuyển biến mạnh mẽ từ Chỉ thị 27

Linh Nga 19/05/2023 - 20:11

(TN&MT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác quản lý, bảo vệ môi trường (Chỉ thị 27), công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt, đã tạo sự chuyển biến căn bản trong việc nâng cao ý thức BVMT của người dân.

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Ngày 23/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 27 về công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mục tiêu của Chỉ thị 27 là nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cũng như cải thiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

a1.-huy-dong-tham-gia(1).jpg
Các lực lượng cùng tham gia làm sạch môi trường.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bằng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác BVMT của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực các đoàn thể chính trị - xã hội và huy động mọi nguồn lực để BVMT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 27, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt được một số kết quả quan trọng. Điển hình là việc thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc. Cụ thể, tỉnh đã ưu tiên thu hút đầu tư các dự án thuộc các ngành công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động. Tính từ 2018 - 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 206 dự án, các dự án mới đều áp dụng công nghệ tiên tiến, trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân địa phương cũng đã được kiểm soát chặt chẽ và theo dõi bảo vệ nghiêm ngặt. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xây dựng Bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; cắm mốc xác định hành lang bảo vệ 22 công trình thủy lợi, trong đó có 8 hồ cấp nước sinh hoạt.

Hiện tại, tất cả các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm, không hợp vệ sinh đã được đóng cửa; chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh (ngoại trừ Côn Đảo) đã được thu gom, chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ); chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được thu gom, chuyển giao cho các cơ sở xử lý chất thải có giấp phép để xử lý theo quy định; chất thải y tế nguy hại đã được xử lý theo mô hình tập trung; chất thải công nghiệp nguy hại (bụi lò thép) cũng đã được thu gom, xử lý tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ).

Đặc biệt, đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử lý triệt để 28/28 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường được nhận diện, xử lý. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 6 “điểm nóng” ô nhiễm môi trường, nhưng các “điểm nóng” này cơ bản đã được cải thiện, kiểm soát chặt chẽ và có chuyển biến tích cực hơn.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Hải cho biết: Ngày 7/4/2023, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Báo cáo số 422-BC/TU về việc đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 27. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVMT của địa phương vẫn còn một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện còn chậm, hiệu quả chưa cao như: công tác kiểm tra, giám sát các quy định về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được thường xuyên, liên tục; phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ; chuyển đổi mô hình xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và huyện Côn Đảo còn chậm so với kế hoạch...

a2.-bao-ve-nguon-nuoc(1).jpg
Nguồn nước sinh hoạt được kiểm soát và bảo vệ nghiêm ngặt.

Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo định hướng đô thị văn minh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác BVMT trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác BVMT trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác BVMT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh.

Cạnh đó, tăng cường bảo vệ, trồng rừng, cải tạo cảnh quan môi trường, sinh thái, nâng tỷ lệ che phủ rừng, tăng chất lượng và giá trị của rừng. Đặc biệt, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ làm công tác BVMT, bảo đảm chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

“Việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về BVMT đã thực sự mang đến cho người dân một môi trường sống tốt, hài lòng hơn. Kết quả được thể hiện qua Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ TN&MT công bố. Theo đó, năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong Top 5 địa phương cả nước được xếp hạng ở mức tốt về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ BVMT. Năm 2021, tỉnh đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 cả nước về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT và mức độ hài lòng của người dân với môi trường sống”.

Ông Nguyễn Văn Hải
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường; triển khai mạnh mẽ các giải pháp, xây dựng lộ trình để giải quyết dứt điểm các “điểm đen” về môi trường, kết hợp di dời các cơ sở gây ô nhiễm với chỉnh trang đô thị, tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT, không để phát sinh các điểm ô nhiễm môi trường mới.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương rà soát các quy hoạch ngành để điều chỉnh, bổ sung, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch để đấu nối kiểm soát xả thải; xây dựng mô hình quản lý các cụm công nghiệp; tổ chức di dời các loại hình sản xuất kinh doanh vào các khu vực quy hoạch, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, khu đô thị...
Linh Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu bảo vệ môi trường: Chuyển biến mạnh mẽ từ Chỉ thị 27
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO