--Quảng cáo---
  • Việt Nam

PV GAS triển khai thực hiện Chương trình hành động của PVN ban hành
Doanh nghiệp - doanh nhân - Kông Nguyên - 14:13 28/05/2022
Cùng với việc thực hiện nghiêm túc phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và của Petrovietnam là “Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững”, PV GAS đồng thời thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO