--Quảng cáo---
  • Chi bo Cuc Moi truong

Đảng bộ Bộ TN&MT: Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Ngành TN&MT - Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ TN&MT - 14:56 04/08/2022
(TN&MT) - Song hành cùng ngành TN&MT trong 20 năm qua, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy quá trình hội nhập thành công.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO