90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): Mùa Xuân - ước vọng và niềm tin

Phương Anh - Tuyết Chinh| 03/02/2020 15:37

(TN&MT) - Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập (3/2/1930), lãnh đạo và rèn luyện, trải qua 90 năm, đã lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Sáng 3/2/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành Cách mạng, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm sáng 3/2/2020. Ảnh: TTXVN

90 năm lịch sử vẻ vang

Trong diễn văn tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Nối tiếp truyền thống đó, từ giữa thế kỷ thứ 19, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, không cam chịu thân phận nô lệ, nhân dân ta đã liên tiếp vùng lên đấu tranh qua các phong trào yêu nước diễn ra liên tục và mạnh mẽ bằng nhiều con đường với nhiều khuynh hướng khác nhau. Từ con đường cứu nước của các sĩ phu, cho đến con đường khởi nghĩa nông dân và con đường cách mạng tư sản.

Mặc dù, đấu tranh rất kiên cường, đầy tâm huyết và chịu những hy sinh to lớn, song, do hạn chế của lịch sử, nhất là thiếu một đường lối đúng, các phong trào đó đều không thành công. Lịch sử đòi hỏi phải tìm con đường mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mang trong mình khát vọng cháy bỏng, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác Lênin, tìm thấy học thuyết cách mạng này là con đường cứu nước đúng đắn, con đường cách mạng vô sản.

Trở về nước, Bác đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng xác định con đường cơ bản của Cách mạng Việt Nam, gắn với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình và tin tưởng tuyệt đối, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng trong 15 năm với 3 cao trào: Xô Viết Nghệ Tĩnh; phong trào đòi độc lập, giải phóng dân tộc; Cách mạng tháng Tám 1945 long trời lở đất, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945 nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cách mạng sau đó phải đương đầu với nhiều khó khăn, đối mặt với cả giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Trên cơ sở đường lối đấu tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi kẻ thù, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đã đề ra đường lối đổi mới, nhìn thẳng vào thực tế, đánh giá đúng tình hình, thay đổi tư duy. Kết quả, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, sau 30 năm, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình, an ninh chính trị xã hội được giữ ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Hiện, Việt Nam đã trở thành quốc gia với gần 100 triệu người, với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người. Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, tham gia và đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế.

“Với tất cả những kết quả đó, có cơ sở để khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thắp lửa niềm tin 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy kỳ vọng của nhân dân.

“Thực tiễn đó, đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa sự nghiệp Cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, Tổng Bí thư khẳng định.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp Cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Theo Tổng Bí thư, trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng.

Vì vậy, phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

“Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng khi kết thúc bài phát biểu.

Một mùa Xuân mới đang về với chan chứa niềm tin và hy vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước tiếp tục vượt qua gian khó, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội XII đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): Mùa Xuân - ước vọng và niềm tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO