--Quảng cáo---
  • 03/10/1945 - 03/10/2021

76 năm ngành Quản lý đất đai (3/10/1945-3/10/2021): Góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước
Đất đai - Trường Giang - 09:55 03/10/2021
(TN&MT) - Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ở các giai đoạn, thời kỳ lịch sử khác nhau, ngành Quản lý đất đai luôn phát huy trí tuệ tập thể tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và thực thi nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về đất đai góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO