Bà Rịa – Vũng Tàu: 7/29 đơn vị kết nối dữ liệu quan trắc môi trường tự động Bà Rịa – Vũng Tàu: 7/29 đơn vị kết nối dữ liệu quan trắc môi trường tự động
00:35 | 26/04/2017
(TN&MT) - Theo quy định, toàn tỉnh có 29 đơn vị phải đầu tư hệ thống quan trắc tự động (QTTĐ) và kết nối dữ liệu về trung tâm điều hành QTTĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để Sở TN-MT tỉnh theo dõi. Tuy nhiên, đã 6 tháng kể từ khi trung tâm điều hành đi vào hoạt động nhưng đến nay mới chỉ có 7 đơn vị thực hiện yêu cầu này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.