Dự án Xây dựng CSDL nền thông tin cơ bản phục vụ quy hoạch và giám sát môi trường Lào đảm bảo tiến độ Dự án Xây dựng CSDL nền thông tin cơ bản phục vụ quy hoạch và giám sát môi trường Lào đảm bảo tiến độ
16:17 | 24/03/2017
(TN&MT) – Tại Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện dự án Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường CHDCND Lào" giai đoạn 2014 – 2016 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam sáng 24/3; Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu các đơn vị khi đi triển khai thực hiện dự án tại nước ngoài phải đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.