Tư vấn pháp luật

Quy định về cấp sổ cho đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính

Phạm Oanh 11/06/2024 - 20:17

(TN&MT) - Theo cử tri tỉnh Đắk Nông, hiện nay có nhiều trường hợp người dân sử dụng một diện tích đất nhưng diện tích đất đó và tài sản gắn liền trên đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã trong một đơn vị hành chính huyện hoặc diện tích đất đó và tài sản gắn liền trên đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, thậm chí là tỉnh.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể những trường hợp như vậy thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân được thực hiện như thế nào và cơ quan, đơn vị nào sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đồng thời có hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện, tránh gây phiền hà cho người dân.

van-phong-dang-ky-dat-dai-1_2003170658.png
Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp khu đất của một người sử dụng nằm trên nhiều đơn vị hành chính đã được quy định tại Điều 30 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013.

Theo đó, trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn nhưng cùng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của một cơ quan thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Trong đó, phải xác định từng phần diện tích thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã.

Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan khác nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất thuộc thẩm quyền của từng cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

Theo Điều 105 Luật Đất đai 2013, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

UBND tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Phạm Oanh