Khoáng sản

Gia Lai: Ngăn chặn việc lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép

Trần Thọ 11/06/2024 - 11:22

(TN&MT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1367/UBND-CNXD về việc tăng cường quản lý việc cải tạo đất nông nghiệp và tận dụng đất dôi dư sử dụng làm san lấp để phục vụ các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước.

gia-lai-dat-san-lap.jpg
Hiện trường vụ khai thác đá bazan trái phép núp bóng cải tạo đất tại huyện Chư Prông,
tỉnh Gia Lai

Theo đó, để hạn chế tình trạng lợi dụng việc cải tạo, khai hoang, phục hóa đất nông nghiệp khai thác khoáng sản đất san lấp, đá xây dựng trái phép; sử dụng đất dôi dư được tận dụng làm vật liệu san lấp không đúng mục đích trên địa bàn; UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện cải tạo đất nông nghiệp của người dân địa phương.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ khối lượng đất dôi dư có thể tận dụng làm vật liệu san lấp để phục vụ cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước, không để xảy ra việc lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép, sử dụng đất dôi dư không đúng mục đích; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Và thực hiện việc tính, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất dôi dư được tận dụng làm đất san lấp để phục vụ cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Việc cải tạo, khai hoang, phục hóa đất nông nghiệp kết hợp với tận thu đất san lấp (nếu có), phải đảm bảo thửa đất sau khi cải tạo, khai hoang, phục hóa được sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm gia tăng giá trị của thửa đất sau khi cải tạo, không cho phép cải tạo sâu hơn cao độ địa hình tự nhiên khu vực, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và mỹ quan, không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề và các vấn đề liên quan.

Đối với chủ đầu tư các dự án công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ việc tận dụng đất dôi dư trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ cho các công trình; kịp thời báo cáo UBND cấp huyện, cấp xã nếu phát hiện việc sử dụng đất san lấp sai mục đích hoặc có nguồn gốc không hợp pháp để xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai còn yêu cầu các Sở: Giao thông Vận tải, NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan khi triển khai thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, thực hiện việc thanh quyết toán đối với khối lượng đất san lấp theo đúng quy định, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Trần Thọ