Đất đai

Hải Phòng đồng loạt triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Hoàng Phong 23/05/2024 - 23:23

(TN&MT) - Các địa phương tại Hải Phòng đang phối hợp với đơn vị triển khai Đề án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai thành phố (Đề án).

Đề án được triển khai từ năm 2017 theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố năm 2017, thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, Nghị quyết xác định rõ nội dung “Xây dựng kế hoạch triển khai việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố, nhất là bản đồ địa chính số”.

Ngày 9/12/2019, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 7766/UBND-ĐC2 về việc đồng ý chủ trương và giao Sở TN&MT lập Đề án và thực hiện các thủ tục để báo cáo, xin ý kiến thường trực Thành ủy thông qua chủ trương đầu tư.

Sau khi được phê duyệt đề cương, Sở TN&MT Hải Phòng đã tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn và đơn vị thi công. Đồng thời, phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án và tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện Đề án.

anh-3.jpg
Hải Phòng đồng loạt triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai - Ảnh: Hoàng Phong

Để thực hiện Đề án này, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 1/2/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng. Bên cạnh đó, các quận, huyện cũng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, đơn vị thi công đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành triển khai Đề án.

Cụ thể, tại huyện Thuỷ Nguyên, đơn vị thi công đã triển khai các công việc như: Đo vẽ hoàn thiện bản đồ địa chính đến 33 xã, thị trấn; Kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên. Tính đến ngày 15/5/2024, đã đo đạc đất nông nghiệp thành lập bản đồ tỷ lệ 1/2000 tại 21 xã, các xã còn lại phấn đấu về đích xong trước 30/6/2024.

Tại huyện An Dương, đã họp triển khai Đề án tới các xã và thôn; Lập lưới khống chế đo vẽ; Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; Đo vẽ chi tiết ngoại nghiệp.

Tại quận Kiến An, đơn vị thi công đã tổ chức tuyên truyền nội dung Đề án tới người dân, từ đó, sẽ tiến hành công tác đo đạc hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính; Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính…

Hoàng Phong