Đất đai

Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững

Bạch Thanh (thực hiện) 18/09/2023 - 17:05

(TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.

h1.jpg
Ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri

PV: Điểm nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ba Tri trong thời gian qua là gì, thưa ông?

Ông Dương Văn Chương:

Một trong những điểm nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ba Tri thời gian qua là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt tỷ lệ trên 99% so với tổng diện tích cần cấp. Từ đó, các quyền của người sử dụng đất được Nhà nước bảo đảm; có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất thực hiện được các quyền theo quy định, thế chấp vay vốn phát triển kinh tế.

Cùng với đó, huyện Ba Tri còn có sự đổi mới mạnh mẽ và tích cực trong công tác công khai, áp dụng các quy định về bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, việc công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và bằng nhiều hình thức khác nhau; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, cũng như trình độ chuyên môn của cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng lên, từ đó đã khắc phục được sự phiền hà với người dân.

Đồng thời, công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, cũng như kế hoạch sử dụng đất hàng năm được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, được phê duyệt và đã tổ chức công bố công khai cho nhân dân biết, từ đó làm căn cứ quan trọng để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đất đai, nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Đặc biệt là trong công tác xây dựng nông thôn mới gắn liền với vận động nhân dân hiến đất xây dựng giao thông nông thôn được phát huy mạnh mẽ. Sự đóng góp to lớn về đất đai của từng người dân đã tạo quỹ đất phục vụ thi công nhiều tuyến đường bê tông mới ở từng ấp, xóm, góp phần làm thay đổi bộ mặt của địa phương.

Ngoài ra, trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện bảo đảm tính dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật, được sự đồng thuận cao từ người sử dụng đất. Qua đó, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án, công trình trên địa bàn, điển hình như: Đường tỉnh 883, đường tỉnh 881, Cảng cá Ba Tri, nhiều điểm trường học,... đã góp phần quan trọng trong thu hút, mời gọi đầu tư, cũng như trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

h2.jpg
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai

PV: Ông có thể nói rõ hơn, từ kết quả quản lý hiệu quả đất đai đã góp phần vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương ra sao?

Ông Dương Văn Chương:

Có thể khẳng định, từ việc quản lý hiệu quả đất đai trong thời gian qua đã và đang góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tạo điều kiện cho người dân an tâm sản xuất, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi vay vốn khi có nhu cầu để sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống.

Song song đó, trong điều kiện diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm do biến đổi khí hậu và diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún, UBND huyện Ba Tri đã chỉ đạo các ngành có liên quan thúc đẩy liên kết hình thành cánh đồng mẫu trồng lúa, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm, xây dựng chuỗi giá trị thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm giúp người nông dân tăng năng suất, ổn định giá cả đầu ra, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 nhằm phân vùng sử dụng đất phù hợp với điều kiện tự nhiên, định phướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Từ quy hoạch này đã định hướng hình thành vùng chuyên canh cây dừa, vùng chuyên canh trồng lúa, vùng chuyên canh nuôi thủy sản và làm muối. Từ đó giúp người sử dụng đất có định hướng đúng đắn, lựa chọn hình thức sản xuất, kinh doanh phù hợp, phát triển bền vững.

Ngoài ra, hiệu quả từ việc sử dụng đất thời gian qua thông qua việc hình thành nên Cụm công nghiệp Thị Trấn - An Đức; khu dịch vụ hậu cần nghề cá; các công trình công cộng như điện, đường, trường, trạm… đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến làm ăn, tạo nhiều việc làm giúp đỡ người dân có công việc ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

h3.jpg
Ba Tri trên đà đổi mới và phát triển

PV: Còn trong thời gian tới, huyện Ba Tri sẽ có giải pháp gì để tăng cường quản lý hiệu quả đất đai nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương?

Ông Dương Văn Chương:

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, thời gian tới, huyện Ba Tri sẽ tập trung ra sức thực hiện các giải pháp trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về đất đai ở cấp huyện và xã. Quan tâm đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ công tác địa chính cấp xã, trong đó chú trọng về phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính về đất đai theo hướng đơn giản trên tinh thần phục vụ nhân dân, áp dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giao trả kết quả, nghiên cứu từng bước tiếp nhận thủ tục hành chính về đất đai theo hình thức trực tuyến.

Thứ ba, tăng cường cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hồ sơ địa chính mới, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính tập trung theo hướng hiện đại; cùng với đó là cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên đất đai, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, người dân.

Thứ tư, quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất.

Thứ năm, địa phương cũng sẽ tập trung phát huy tối đa các nguồn lực về đất đai, nhất là những tiềm năng, lợi thế riêng của huyện phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện Ba Tri.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bạch Thanh (thực hiện)