Quảng Bình: Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, Chủ tịch tỉnh thành lập tổ công tác đốc thúc

Kinh tế - Ngày đăng : 12:58, 02/04/2023

(TN&MT) -Trước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ước 3 tháng đầu năm đạt thấp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký quyết định thành lập 3 tổ công tác để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn.

Tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Quảng Bình trên 5.961,9 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao trên 5.492 tỷ đồng, còn lại là vốn do địa phương giao thêm trên 469 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, từ những ngày đầu năm, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp để bảo đảm hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đúng tiến độ; nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tổ công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân. Các chủ đầu tư phải xác định trách nhiệm trong công tác giải ngân, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư dự án.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của tỉnh Quảng Bình vẫn đang rất chậm. Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, dự kiến hết ngày 31/3/2023, toàn tỉnh mới giải ngân được trên 402,7 tỷ đồng, đạt 7,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 6,76% tổng kế hoạch vốn.

Tỷ lệ giải ngân này đạt thấp so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (tỷ lệ giải ngân của cả nước hết quý I/2023 dự kiến đạt 9,69% kế hoạch và đạt 10,35% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao).

img_9869.jpg
Dự kiến hết ngày 31/3/2023, Quảng Bình mới giải ngân được trên 402,7 tỷ đồng, đạt 7,33% kế hoạch. Ảnh: Thanh Tùng

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng vừa ký Quyết định số 640/QĐ-UBND thành lập, phân công nhiệm vụ 3 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác số 1 do ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 2 do ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 3 do ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Các tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; công tác quyết toán vốn đầu tư công; công tác thu hồi vốn ứng trước; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công để phục vụ công tác điều hành chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc; đánh giá nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công. Chỉ đạo và xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại từng chủ đầu tư dự án ngân sách tỉnh và từng địa bàn của tỉnh. Đồng thời, thực hiện kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2023.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các chủ đầu tư dự án ngân sách tỉnh quản lý và địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu về tình hình phân bổ, triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công, tình hình triển khai thực hiện dự án; trực tiếp hoặc cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của chủ đầu tư, địa phương liên quan.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các ban, ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Thanh Tùng