Xử phạt công ty Tiến Đạt hơn 600 triệu đồng do vi phạm đất đai, khoáng sản

An ninh trật tự - Ngày đăng : 09:33, 02/04/2023

(TNMT) - Công ty TNHH thương mại Tiến Đạt bị xử phạt vì các hành vi: Lấn, chiếm đất rừng sản xuất để sử dụng vào mục đích khai thác, chế biến quặng; khai thác ra ngoài ranh giới mỏ …

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 626/QĐ-XPHC ngày 28/3/2023 xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH thương mại Tiến Đạt (tại xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy).

Theo đó, Công ty Tiến Đạt đã thực hiện 4 hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản gồm: Lấn, chiếm đất rừng sản xuất để sử dụng vào mục đích khai thác, chế biến quặng với tổng diện tích 33.445,7 m2; chưa lập bản vẽ thiết kế thi công khai thác kaolin (cao lanh), felspat tại khu 7, xã Sơn Thủy để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định;

cong-ty-tien-dat-sai-pham.jpg
Công ty Tiến Đạt bị tỉnh Phú Thọ xử phạt nặng vì nhiều hành vi vi phạm

Khai thác ra ngoài ranh giới mỏ với tổng diện tích 7.465,3 m2; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh.

Tổng số tiền xử phạt mà Công ty TNHH thương mại Tiến Đạt phải nộp là 602.165.000 đồng (Sáu trăm linh hai triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn), trong đó, số tiền xử phạt chính là 347.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp là 255.165.000 đồng.

Công ty Tiến Đạt phải khắc phục thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, thuê đất.

Được biết trước đó, ngày 21/03/2023 Đoàn Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 14/BB-VPHC về lĩnh vực đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với công ty này.

Phạm Văn