Năm nay, thí sinh sẽ có 20 ngày để đăng ký nguyện vọng đại học

Xã hội - Ngày đăng : 16:08, 01/04/2023

(TN&MT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023. Theo đó, thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh bắt đầu từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7.
thi-tn-2021-1656038477597632584782(1).jpg
Năm nay, thí sinh sẽ có 20 ngày để đăng ký nguyện vọng đại học

Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh của Bộ muộn hơn 5 ngày so với dự kiến trước đó, bắt đầu từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7. Như vậy, thí sinh sẽ có 20 ngày để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề vào ngày 25/7. Từ đó, các trường đào tạo ngành này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn).

Cụ thể, căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ công bố, các cơ sở có thể điệc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống và trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe. Việc điều chỉnh (nếu có) sẽ được thực hiện trước 17 giờ ngày 26/7.

Thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8. Thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) ngày 22/8 và xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 6/9.

Lan Chi