Tạo điều kiện để tiếp cận và đầu tư BĐS tại Phú Thọ

Bất động sản - Ngày đăng : 18:23, 30/03/2023

(TN&MT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản số 889/UBND-CNXD yêu cầu các cơ quan trên địa bàn thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang chỉ đạo các sở, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai biện pháp làm cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch và bền vững. Công khai minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án bất động sản trên địa bàn để kêu gọi đầu tư.

3011_image001.jpg
Toàn cảnh Phú Thọ nhìn từ trên cao

Đặc biệt, phải tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Trong đó, chú trọng việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở đảm bảo phù hợp với quy định, tình hình thị trường, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang yêu cầu khẩn trương có kết luận các dự án bất động sản đã và đang rà soát thủ tục pháp lý, có vướng mắc trong quá trình thực hiện để dự án sớm được tiếp tục triển khai. Tích cực chủ động tổ chức họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, dự án để kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Văn bản nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm để làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất ở và dự án phát triển nhà ở. Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lập danh mục dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai.

Hoàng Hiền