Ông Vũ Văn Diện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Xã hội - Ngày đăng : 15:40, 30/03/2023

(TN&MT) - Ngày 30/3, tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đọc tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ này đối với đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hạ Long.

anh-qn-11.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Kết quả, đồng chí Vũ Văn Diện đã trúng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Đồng chí Vũ Văn Diện là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cấp tỉnh và cấp huyện như: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hạ Long - đô thị loại 1, đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước sau sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long. Trong quá trình công tác, đồng chí đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

anh-qn-12.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh 

Trước đó, thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước. Tại các hội nghị, 100% đại biểu triệu tập có mặt đều thống nhất giới thiệu đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026, để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã xem xét, thảo luận đối với 12 tờ trình, 9 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và 9 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Bám sát định hướng, gợi ý của Chủ tọa kỳ họp, đã có 10 đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận trách nhiệm, thẳng thắn và đề xuất những nội dung có tính thực tiễn nhằm xây dựng nghị quyết có chất lượng. Trên cơ sở ý kiến tham gia của đại biểu, Chủ tọa kỳ họp đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan báo cáo, giải trình HĐND tỉnh.

anh-qn-10.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 9 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

9 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 13

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(1) Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách (đã gộp cả Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023).

(2) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333 đường tỉnh Quảng Ninh.

(3) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(4) Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.

(5) Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

(6) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

(7) Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

(8) Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

(9) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phạm Hoạch