Inforgraphic: Sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu giúp tăng thu nhập

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:24, 30/03/2023

(TN&MT) - Trong khuôn khổ Chương trình Khoa học công nghệ và Môi trường ứng phó với BĐKH, quản lý TN&MT giai đoạn 20216 – 2020, TS. Phạm Thị Thanh Hương (Trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa) đã thực hiện Đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu”. Kết quả nghiên cứu đã giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại vùng Bắc Trung Bộ theo hướng bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Báo TN&MT xin giới thiệu tới bạn đọc hiểu rõ hơn những tác động của đề tài giúp thay đổi quy trình sản xuất nông nghiệp,  cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số loại cây trồng để người dân áp dụng tại vùng đồi núi Bắc Trung Bộ.

z4233857304878_021c4ccf8e0cf3cd70035ed783bf201e.jpg

Bài: Khánh Ly - Thiết kế: Quang Hanh