Chế độ sử dụng các loại đất nhận được nhiều ý kiến góp ý nhất của Nhân dân

Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) - Ngày đăng : 11:30, 16/03/2023

Theo thống kê của Bộ TN&MT, tính đến hết ngày 15/3, đã có 7.979 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua website lấy ý kiến Nhân dân của Bộ, tại địa chỉ https://luatdatdai.monre.gov.vn.

Trong số 7979 ý kiến, có 10 nội dung nhận được nhiều ý kiến là: Chế độ sử dụng các loại đất (1209 ý kiến – 15,2%); Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (990 ý kiến – 12,4%); Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (756 ý kiến – 9,5%); Đăng ký đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (667 ý kiến – 8,3%); Quy hoạch, sử dụng đất (645 ý kiến – 8,1%); Thu hồi đất, trưng dụng đất (602 ý kiến – 7,5%); Quy định chung (544 ý kiến – 6,8%); Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai (541 ý kiến – 6,78%); Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (437 ý kiến – 5,5%); Tài chính về đất đai, giá đất (392 ý kiến – 4,9%).

Bên cạnh đó, Bộ đã nhận được 84 ý kiến góp ý bằng văn bản, trong đó 22 ý kiến là của tổ chức, còn lại là cá nhân; 01 tỉnh (Lào Cai) đã gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn về Bộ.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 120/QĐ - BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP. Theo đó, Bộ dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4/2023; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4/2023.

Trên cơ sở các bước thực hiện, Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ V, trước ngày 25/4/2023.

Trả lời phóng viên báo chí vào ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết: Theo Nghị quyết 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch 170 của Chính phủ, đến ngày 15/3 thời hạn lấy ý kiến nhân dân kết thúc. Tuy nhiên, với cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục lấy ý kiến đến khi Quốc hội thông qua Luật. Tất cả các ý kiến có trách nhiệm, giá trị đều đươc cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, giải trình một cách đầy đủ để nâng cao chất lượng dự thảo luật trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền

Cũng theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, từ nay đến ngày 1/4, với khối lượng công việc rất lớn, Cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp cơ quan liên quan tổng hợp các ý kiến từ các báo cáo của cơ quan Mặt trận tổ quốc, Bộ ban ngành, địa phương…để tổng hợp thành báo cáo thể hiện đầy đủ, kịp thời khách quan ý kiến của nhân dân đóng góp cho Luật Đất đai.

Thời gian vừa qua, các Bộ ngành, địa phương, đã chủ động, tích cực lấy ý kiến nhân dân và đạt kết quả rất cao. Nếu tiến độ đến 20/3, cơ quan soạn thảo nhận được đầy đủ báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố sẽ tạo điều kiện rất tốt để cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật Đất đai.

Thúy Nhi