Long An: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững

Đất đai - Ngày đăng : 12:48, 13/03/2023

(TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nhất là những tiềm năng, lợi thế riêng đưa địa phương phát triển nhanh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An xung quanh nội dung này.
h1(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An

PV: Xin ông cho biết đôi nét về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Văn Út:

Thời gian qua, để tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, ngành TN&MT tỉnh đã giúp UBND tỉnh Long An tăng cường công tác quản lý đất đai; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nội dung công việc nhằm khắc phục tốt việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn; đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND tỉnh xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, tỉnh còn tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ban hành quy trình hướng dẫn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất; đẩy nhanh việc định giá đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tính đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt tỷ lệ gần 99% so với tổng diện tích cần cấp. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đảm bảo đúng quy định, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, được đa số người bị thu hồi đất đồng thuận. Công tác giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất luôn được công khai, minh bạch.

Tỉnh Long An cũng đã kịp thời ban hành những chính sách được Trung ương giao như: Chính sách bồi thường tái định cư, điều kiện tách hợp thửa đất, giao đất nhỏ hẹp, tách dự án độc lập. Đặc biệt, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, mặc dù ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh cũng đã ưu tiên bố trí đủ kinh phí để hoàn thiện dự án tổng thể đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn.

h2_.jpg
Long An tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ giảm nghèo bền vững

PV: Từ kết quả quản lý hiệu quả đất đai, góp phần vào phát triển kinh tế - hội, phục vụ giảm nghèo bền vững của địa phương ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Út:

Thời gian qua, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gắn với việc vận dụng phù hợp các cơ chế chính sách về đất đai đã kéo giảm tình trạng khiếu kiện về đất đai, từng bước ổn định chỗ ở, tạo việc làm ổn định… cho người có đất bị thu hồi. Tổ chức triển khai các quy định về công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bộ, góp phần giảm nghèo và giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương.

Trong điều kiện diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, các ngành chức năng tỉnh đã hỗ trợ nông dân phát triển mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất gắn với cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa 3 vụ kém hiệu quả sang các mô hình luân canh lúa - màu, lúa - thủy sản, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Ngoài ra, Long An cũng đã khuyến khích nông dân cải tạo diện tích đất vườn tạp, kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng, làng nghề hiệu quả hơn, cụ thể như: làng nghề trồng mai ở huyện Thạnh Hóa, chuyển đổi trồng lúa sang trồng các loại cây ăn quả ở huyện Tân Thạnh…, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của địa phương.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Long An sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu công tác quản lý tại địa phương.

Tỉnh Long An cũng sẽ tăng cường rà soát, tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn; tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện theo quy định; tập trung phát triển quỹ đất sạch tại các khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị nhằm tăng giá trị đất, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Ngoài ra, tỉnh Long An sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn để kịp thời có biện pháp xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không hiệu quả hoặc không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất nhằm hạn chế tối đa tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất đai của địa phương.

h3.jpg
Long An ưu tiên quỹ đất phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh, xanh hướng tới phát triển bền vững

PV: Long An đã và đang ưu tiên quỹ đất phát triển đô thị theo hướng thông minh, xanh, bền vững. Ông có thể nói rõ hơn về việc này?

Ông Nguyễn Văn Út:

Với vị trí liền kề TP.HCM, tỉnh Long An đang có một quỹ đất dành cho phát triển dân cư đô thị và khu, cụm công nghiệp, trong đó có nhiều khu, cụm công nghiệp đã được chuẩn bị khá đầy đủ về cơ sở hạ tầng, đây có thể được xem là điểm thuận lợi của Long An theo định hướng công nghiệp hóa - đô thị hóa của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Với nhiều công trình được đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, đến nay, diện mạo các đô thị của Long An đang thay đổi rõ nét theo hướng xanh, sạch và khang trang hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các đô thị phát triển theo kế hoạch và thực tế phát triển khởi sắc thay đổi khách quan theo tiến trình phù hợp tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2030, các đô thị của tỉnh Long An sẽ phát triển theo mục tiêu như: đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại.

Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Để hướng tới mục tiêu công nghiệp, đô thị là mũi nhọn tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Long An đã và đang ưu tiên quỹ đất sạch nhằm phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bạch Thanh