Điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại địa phương

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 14:48, 10/03/2023

(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hương Ánh (Hà Nam) hỏi: Gia đình tôi có hơn 900m2 đất nông nghiệp. Diện tích đất này đã được chính quyền cấp sổ đỏ từ năm 2005. Nay gia đình tôi muốn tách thửa diện tích đất nông nghiệp trên để chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Xin hỏi, hiện nay pháp luật quy định như thế nào về điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp?

Điều kiện chung để tách thửa đất nông nghiệp

Theo pháp luật đất đai hiện nay, người sử dụng đất được tách thửa đất nông nghiệp để chuyển nhượng, mua bán,…

Tuy nhiên, theo Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, việc tách thửa đất nông nghiệp phải đáp ứng các điều kiện dưới đây: Đất nông nghiệp tách thửa phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ở một số địa phương lại không bắt buộc phải có giấy tờ này mà chỉ cần đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận); thửa đất nông nghiệp không có tranh chấp; đất nông nghiệp còn thời hạn sử dụng; thửa đất nông nghiệp đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu để tách thửa.

dat-nong-nghiep.jpg
Các địa phương có quy định riêng về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp

Như vậy, trường hợp muốn tách thửa đất nông nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP: “UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”.

Như vậy, pháp luật sẽ không quy định hạn mức diện tích tách thửa tối thiểu chung mà mỗi địa phương sẽ căn cứ vào quỹ đất và quy hoạch sử dụng đất tại địa phương mình để quy định diện tích tách thửa tối thiểu riêng.

Tại Hà Nam, diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp được quy định tại Quyết định 36/2017/QĐ-UBND. Theo đó, diện tích tối thiểu của thửa đất nông nghiệp sau khi tách là 360 m2.

Ngoài ra, để thửa đất nông nghiệp tại Hà Nam có thể được tách thửa thì thửa đất này phải không thuộc trường hợp không được phép tách thửa được quy định tại khoản 6 Điều 6 Quyết định 36/2017/QĐ-UBND như:  Thửa đất nông nghiệp có yêu cầu tách thửa thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Thửa đất nông nghiệp có yêu cầu tách thửa thuộc quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ các trường hợp thửa đất này nằm trong khu đất tái định cư, đất dịch vụ được phép tách thửa theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định 36/2017/QĐ-UBND;

Đồng thời, thửa đất nông nghiệp có yêu cầu tách thửa không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận/sổ hồng theo quy định của pháp luật; Một trong các thửa đất nông nghiệp hình thành sau khi tách thửa đất (thửa đất nông nghiệp mới hình thành hoặc thửa đất còn lại) không đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Báo TN&MT