Huyện Tân Yên lấy ý kiến về Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)

Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) - Ngày đăng : 10:27, 10/03/2023

Tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Thường trực HĐND, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức,

Ngày 8/3, đồng chí Nguyễn Văn Nhàn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thế Huy - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, lãnh đạo các ban Đảng, Trưởng ban Kinh tế- xã hội, Ban Pháp chế- HĐND huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, các phòng, cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, đại diện Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

s.png
Ảnh minh họa

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu, ngoài việc lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật gồm: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo…

Thực hiện kế hoạch lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), UBND huyện đã triển khai tới tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tổ chức đăng công khai trên trang thông tin điện tử của huyện để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Hầu hết, nhân dân và các tổ chức cá nhân đều quan tâm đến Luật đất đai (sửa đổi) và tham gia ý kiến trên mọi lĩnh vực qua trang thông tin điện tử…

Những nội dung nhân dân quan tâm góp ý kiến về bố cục của dự thảo Luật, về kỹ thuật soạn thảo, sự phù hợp của dự thảo Luật đất đai với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, sự phù hợp của dự thảo Luật đất đai với Hiến pháp. Tại hội nghị, có 9 ý kiến phát biểu, 1 ý kiến chuyển bằng văn bản, trong đó có 2 ý từ khối xã, thị trấn và 8 ý kiến từ các cơ quan đơn vị của huyện nhằm đóng góp vào dự thảo của Luật Đất đai (sửa đổi).

Kết luận hội nghị, thường trực HĐND, UBND huyện giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp các ý kiến đóng góp để chuyển lên cấp trên. Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi) và báo cáo về Văn phòng HĐND, UBND hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Bảo Hà