Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Yên Bái: Nỗ lực ngay từ những ngày đầu thành lập

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 14:15, 28/02/2023

(TN&MT) - Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái đã ổn định tổ chức bộ máy, hệ thống văn phòng đã hoàn toàn tự chủ về tài chính. Cùng với đó, việc giải quyết các TTHC về đất đã đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, giúp giảm rõ rệt các khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Tự chủ về tài chính

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh Yên Bái thành lập tại Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2020.

Đến nay, hệ thống văn phòng có 124 cán bộ, viên chức, trong đó có 42 cán bộ, viên chức ở văn phòng trung tâm và 82 cán bộ, viên chức tại các chi nhánh. Đến đầu năm 2022, Văn phòng đã hoàn toàn tự chủ 100% về tài chính.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Ngay sau khi thành lập, lãnh đạo, viên chức và người lao động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái đã khắc phục khó khăn về mọi mặt, ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy từ con người đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc, cơ chế tài chính... Hiện nay, Văn phòng đã tự chủ 100% về tài chính, hằng tháng, đã duy trì đảm bảo tất cả các chế độ cho người lao động. Riêng đối với 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỷ lệ TTHC còn thấp, nguồn thu không đủ chi trả chế độ cho anh em. Vì vậy, chúng tôi đã cân đối nguồn thu từ vùng thấp hỗ trợ cho anh em ở vùng cao, đảm bảo cân bằng về thu nhập, tạo động lực trong công việc và khuyến khích người lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan”.

anh-1-bai-van-phong-dang-ky-dat-dai-tinh-yen-bai.jpg
Hoạt động hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Yên Bái đã tự chủ 100% về tài chính.

Trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Văn phòng đã tập trung xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC phù hợp với tổ chức bộ máy, ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh, Sở TN&MT các văn bản về quy chế hoạt động, quy chế phối hợp. Từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đơn giản hóa các TTHC.

Văn phòng đã từng bước khắc phục được những tồn tại trước đó trong công tác cập nhật, quản lý hồ sơ địa chính. Mặt khác, từng bước thực hiện và hoàn thiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, khắc phục tình trạng chưa chỉnh lý, chỉnh lý chưa đúng, chưa đủ tại các huyện, thành phố làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai... tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các giao dịch về đất.

Giảm khiếu kiện về đất

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể trong cải cách TTHC về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngay từ những ngày đầu thành lập, chỉ trong thời gian ngắn, Văn phòng đã giải quyết khối lượng công việc phát sinh và xử lý trên 1.000 hồ sơ tồn đọng. Trong đó có cả hồ sơ địa chính chưa được cập nhật thường xuyên và hồ sơ địa chính từ các năm 2017, 2018, 2019 chưa được thực hiện do đơn vị cũ bàn giao, đặc biệt, có cả những hồ sơ phức tạp kéo dài nhiều năm, nhờ đó, khiếu kiện liên quan đến đất đai đã giảm rõ rệt.

Việc một Văn phòng mới đi vào hoạt động nhưng đã tiếp cận và giải quyết một khối lượng lớn hồ sơ tồn đọng trước đó là một khó khăn, thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, được sự quan tâm sát sao của tỉnh, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, xây dựng Kế hoạch số 24/KH-TCT về tổ chức thực hiện giải quyết các hồ sơ đăng ký đất đai (cấp đổi, cấp lại) còn tồn đọng, quá trình thực hiện, Văn phòng đã nhận được sự động viên, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp từ Sở TN&MT tỉnh, vì vậy, công việc đã nhanh chóng đi vào nền nếp và ghi nhận nhiều kết quả.

Ông Nguyễn Xuân Hà cho biết thêm, để giải quyết được những hồ sơ còn tồn đọng, đặc biệt là những hồ sơ phức tạp kéo dài nhiều năm, tổ công tác của văn phòng đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện làm việc trực tiếp với UBND cấp huyện thống nhất nội dung rà soát lại các hồ sơ.

Đồng thời, Văn phòng đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Đặc biệt, nắm bắt các phản ánh, kiến nghị của người dân và việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biết và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên môi trường mạng, bưu chính công ích, tiện ích mới… nhằm giảm thời gian đi lại, giảm chi phí giải quyết TTHC.

Cùng với đó, Văn phòng cũng thường xuyên hướng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức của cả hệ thống, kịp thời giải quyết các vướng mắc, thắc mắc của các chi nhánh văn phòng cấp huyện. Đồng thời, thường xuyên tập trung chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, viên chức; quán triệt đến cán bộ, viên chức của toàn hệ thống phải xác định coi người dân, doanh nghiệp là khách hàng, là đối tượng phục vụ. Những nỗ lực cố gắng và tinh thần, thái độ phục vụ đã mang lại sự hài lòng cho người dân, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và giảm khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Thanh Ngà