Sở TN&MT Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 06:19, 31/12/2022

(TN&MT) - Ngày 30/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi truờng Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phuơng hướng, nhiệm vụ năm 2023
vp-2.jpg

Ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Kim Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của Sở TN&MT Vĩnh Phúc, năm 2022 với rất nhiều khó khăn, từ đầu năm khi làn sóng dịch bệnh Covid -19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hoạt động của toàn xã hội trong đó có tác động trực tiếp đến các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

Một năm với nhiều khó khăn và nhiều nhiệm vụ quan trọng nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Sở TN&MT Vĩnh Phúc luôn bám sát quyết liệt trong các chỉ đạo đã đưa ra được các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vuớng mắc, tập trung giải quyết khơi thông các điểm nghẽn tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ đuợc giao trên nhiều lĩnh vực.

Về công tác quản lý đất đai, đo đạc bản đồ: Sở đã trình và đựơc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho 9/9 huyện, thành phố; đã trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 16 công trình, dự án với tổng diện tích 113,33 ha; đã trình Hội đồng nhân dân (HĐND) và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng làm cơ sở để thực hiện việc thu hồi, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

vp-1.jpg

Ông Nguyễn Kim Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc phát biểu chủ trì hội nghị

Về công tác bảo vệ môi trường: Sở đã trình và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc ban hành một số quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu UBND tỉnh về công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cống rãnh, nạo vét thuỷ vực, khắc phục ô nhiễm khu dân cư; tham mưu đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Về công tác khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Về công tác thanh tra, tiếp công dân: Sở đã tham mưu ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm; đã tiến hành thanh tra các dự án đô thị, công trình dịch vụ thuơng mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước sang năm 2023, Sở TN&MT Vĩnh Phúc khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch, trọng tâm đề ra. Tập trung hoàn thiện bộ thủ tục hành chính, theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Chủ động lập phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Ngành TN&MT Vĩnh Phúc cũng xác định tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về đất đai, khoáng sản. Tiếp tục khắc phục và xử lý ô nhiễm môi truờng. Thực hiện các đề án, dự án nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi truờng theo hướng nâng cao chất luợng… từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

vp-3.jpg

Ông Nguyễn Kim Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Sở TN&MT đã đạt được trong năm 2022 trong đó đặc biệt là công tác quyết liệt chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản và đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước cũng nhấn mạnh trong năm 2023, Sở cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra để nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy trí tuệ của từng cán bộ, công chức, viên chức người lao động của ngành TN&MT Vĩnh Phúc nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Hội nghị cũng tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Việt Hùng - Việt Hải