Điện Biên: Đẩy mạnh công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Đất đai - Ngày đăng : 18:31, 30/12/2022

(TN&MT) - Năm 2022 công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được ngành tài nguyên và môi trường Điện Biên thực hiện theo đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Đất đai.

Theo đó, đối với diện tích đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh: Giao đất không thu tiền sử dụng đất phục vụ vào các mục đích phi nông nghiệp cho 31 trường hợp, với diện tích 95,97ha. Cho thuê đất vào các mục đích không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 24 trường hợp, với diện tích 1.154,19ha.

Cho thuê đất vào các mục đích phi nông nghiệp thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có 01 trường hợp, diện tích 0,1ha. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp có 03 trường hợp, diện tích 1,73ha. Cho phép chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có 02 trường hợp, diện tích 0.61ha.

img_20220225_200023-1-.jpg
Nậm Pồ là một trong những huyện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong những năm qua để xây dựng trung tâm hành chính huyện. Trong ảnh: Một góc huyện Nậm Pồ

Đối với diện tích đất thuộc thẩm quyền cấp huyện: Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 1.531 trường hợp, diện tích 26.359,34ha. Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 288 trường hợp, diện tích 3,0ha. Cho thuê đất vào mục đích nông nghiệp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có 01 trường hợp, diện tích 0,37ha. Cho phép chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 120 trường hợp, diện tích 2,12ha. Tính riêng năm 2022, các nguồn thu ngân sách từ đất đai 313,727 triệu đồng.

Đối với công tác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tổng diện tích đất đã thu hồi, bồi thường là 299,20ha, gồm 3.038 hộ gia đình và 52 tổ chức. Trong đó, đất nông nghiệp 248,36ha; đất phi nông nghiệp 15,8ha; đất chưa sử dụng 35,07ha.

Trần Hương