Petrolimex xây dựng Chiến lược chuyển đổi số toàn diện

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 15:04, 28/12/2022

Trên chặng đường phát triển, Petrolimex đã đặt ra mục tiêu củng cố và tối ưu hóa nội lực doanh nghiệp, lan tỏa các giá trị thặng dư không chỉ cho xã hội mà còn cho những đội ngũ cán bộ đang ngày đêm làm việc tại Petrolimex. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Petrolimex đã tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Đến nay, Petrolimex đã đạt được những thành tựu đáng kể trong triển khai số hóa dữ liệu và xây dựng quy trình như ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP - SAP, hệ thống hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống quản trị cửa hàng bán lẻ xăng dầu Egas…

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiệu suất công việc của cán bộ - nhân viên tăng cao, tạo sự đột phá về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 lãnh đạo tập đoàn vẫn có đủ thông tin, đủ công cụ để quản trị điều hành kinh doanh, ứng phó trước các bất định. Có thể khẳng định CNTT, chuyển đổi số là nền tảng vững chắc giúp Petrolimex vượt qua các thách thức, khó khăn tiếp tục trở thành đơn vị chủ lực của ngành xăng dầu và hóa dầu quốc gia.

z3995027076355_defd4272d76e5c2a54f930dd975d959d.jpg
Lãnh đạo Petrolimex và FPT ký kết thực hiện Dự án Tư vấn Chuyển đổi số tại Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Lãnh đạo tập đoàn đã nhận định chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện mọi hoạt động, bao gồm sự lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số. Tư vấn chiến lược chuyển đổi số là bước đi quan trọng, khởi đầu cho việc chuẩn bị triển khai theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 93-NQ/ĐU với 6 quan điểm chỉ đạo và 3 mục tiêu cơ bản đã đặt ra. Do đó, mới đây Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tập đoàn FPT chính thức khởi động Dự án Tư vấn xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số toàn diện cho Petrolimex đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chiến lược Chuyển đổi số sẽ định hình, định hướng và xác định các nội dung cơ bản của quá trình chuẩn bị, thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn, khối các Công ty xăng dầu; Định hướng chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ với các Tổng công ty/công ty chuyên doanh/hệ thống nhượng quyền thương mại; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đồng thời đảm bảo tính thực tế, khả thi và hiệu quả, làm cơ sở vững chắc để xây dựng lộ trình, các chương trình, dự án chiến lược hoặc kế hoạch thường niên của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

z3995027094490_620f5a90d981df5f68a1cb36ff180638.jpg
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Dự án được chia làm hai giai đoạn. FPT Digital, công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, sẽ đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án này. Bước đầu, FPT Digital sẽ khảo sát, đánh giá mức độ trưởng thành số tại Petrolimex. Ở giai đoạn tiếp theo, FPT Digital sẽ tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số, gồm các thành phần: chiến lược và lộ trình chuyển đổi số, quy hoạch tổng thể kiến trúc CNTT và Tự động hóa, kế hoạch truyền thông và đào tạo về chuyển đổi số; Đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động bàn giao, hướng dẫn và đào tạo thực hiện triển khai lộ trình chuyển đổi số. Các hoạt động của dự án được triển khai tại công ty mẹ và 43 công ty xăng dầu thành viên, cùng yêu cầu tích hợp và đồng bộ với 7 tổng công ty / công ty chuyên doanh lớn.

Việc ký kết với tập đoàn FPT khởi động Dự án Tư vấn xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và của cả hệ thống xăng dầu trên con đường hướng tới chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và doanh nghiệp số; đồng thời hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 lần đầu tiên theo Quyết định số 505/QĐ-TTg.

PV