Xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Thời sự - Ngày đăng : 15:35, 24/12/2022

(TN&MT) - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 24/12 tại TP.HCM.
anghia.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của hơn 700 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; đại diện lãnh đạo các Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương... Về phía Bộ TN&MT có sự tham dự của đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT.

Trình bày báo cáo đề dẫn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết: Năm 2022, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, khó dự báo với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu. Trong nước, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tình hình thực tiễn đất nước, công tác báo chí đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

le-quoc-minh.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. Công tác thông tin trên báo chí thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 5 và 6...

Đặc biệt, báo chí đã thông tin, tuyên truyền đậm nét, có chiều sâu những chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về công tác ban hành, hoàn thiện pháp luật; công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy nhanh tốc độ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có chiều sâu. Công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch tiếp tục được duy trì với nhiều hình thức, nội dung thông tin phong phú, sắc nét.

pho-ban-tt-tran-thanh-lam.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trình bày báo cáo 

Bên cạnh đó, các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan hội tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành và chủ động ban hành các văn bản nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động, phát triển, đồng thời có những quy định về xử lý nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động báo chí. Công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động báo chí tiếp tục được tiến hành một cách bài bản, quyết liệt, giữ kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí.  Ngoài ra, nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại đưa thông tin lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau để tăng khả năng tiếp cận cho người dân; thực hiện chuyển đổi số báo chí.

Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Thanh Lâm, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo chí vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan báo chí tỷ lệ giữa thông tin tích cực và thông tin về mặt trái chưa cân đối; tính định hướng, tính dẫn dắt của báo chí trong một số vụ việc, trường hợp cụ thể còn chậm, thiếu nhạy bén. Tình trạng báo hóa” tạp chí, các biểu hiệu “tư nhân hóa” báo chí vẫn chưa được khắc phục triệt để….

tt-l-cong-thanh-2.jpg
Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT tham dự Hội nghị

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ về những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí hiện nay cũng như đời sống báo chí - truyền thông; đồng thời, nhận diện xu hướng, thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2023 và trong giai đoạn tới.

Hội nghị thống nhất nhận định, năm 2023 là năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2022; triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế...

tt-nguyen-thanh-lam.jpg
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát động hưởng ứng tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 -2025

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm đã phát động hưởng ứng tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1256/QĐ-TTg, ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những thành tựu đạt được của công tác báo chí năm 2022. Đối với nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, với mục tiêu xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã yêu cầu các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí cần tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, báo chí cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác định hướng dư luận, đặc biệt là cần bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Báo chí cũng cần phát huy tính thực tiễn, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tuyên truyền các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; phản ánh thực tiễn phong phú cuộc sống của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài; công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng…

toian-canh.jpg
Toàn cảnh Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2022

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, báo chí cần nhận thức đầy đủ về chức năng phản biện xã hội, trong đó phản biện phải đúng, trúng mới đưa đường lối đi vào thực tiễn, khắc phục điểm nghẽn, đưa ý đảng gần với lòng dân. Cần tránh tình trạng phản biện sai trái, sa đà, không lợi dụng vai trò của báo chí vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức. Đặc biệt, công tác phản biện của báo chí không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá đất nước.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu các cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, đánh giá công tác quy hoạch báo chí, xuất bản phải đảm bảo nguyên tắc đúng thực tiễn, đặc thù và phù hợp các quy định hiện hành; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến báo chí đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, cần quan tâm các nguồn lực về tài chính, trang thiết bị, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực báo chí, có trình độ, bản lĩnh, thông tinh nghiệp vụ, đạo đức….

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các cơ quan cần triển khai các bước công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao Bằng khen cho 32 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Nguyễn Quỳnh - Thanh Bạch