Họp Hội đồng bình xét sự kiện nổi bật ngành TN&MT năm 2022

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 13:51, 20/12/2022

(TN&MT) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bình xét sự kiện ngành TN&MT năm 2022 nhằm chọn lựa ra các sự kiện nổi bật của ngành được cộng đồng, cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm.
_mg_2023.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, hằng năm, Bộ TN&MT tổ chức bình xét, công bố các sự kiện của Ngành nhằm đánh giá, tổng kết các kết quả các nhiệm vụ, hoạt động nổi bật sau một năm công tác. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Bộ được cộng đồng và các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm, tuyên truyền sâu rộng nhằm tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực đến đời sống, xã hội hoặc những nội dung, vấn đề cần được quan tâm và nỗ lực hơn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, sử dụng các tài nguyên bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý của Ngành TN&MT.

Theo đó, năm nay, Bộ TN&MT tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bình xét, công bố sự kiện của Ngành theo Quy chế bình xét và công bố sự kiện ngành TN&MT hằng năm tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Tại cuộc họp này, Thứ trưởng Lê Công Thành cũng đề nghị các thành viên Hội đồng thảo luận cởi mở, cho ý kiến khách quan, đánh giá toàn diện các mặt nội dung thông tin và cho ý kiến về nội dung và kết cấu cho các sự kiện đảm bảo chất lượng cao và căn cứ khoa học để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định phê duyệt. Đồng thời Thứ trưởng hy vọng với kinh nghiệm công tác quản lý và cộng tác thông qua nhiều hoạt động trong lĩnh vực TN&MT; sự tâm huyết, trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng đại diện cho các cơ quan về định hướng về báo chí truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và đại diện các đơn vị tham mưu trực thuộc Bộ sẽ có buổi làm việc hiệu quả, chất lượng và thống nhất cao.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Chủ tịch – Thường trực Hội đồng, Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT cho biết, thực hiện nhiệm vụ bình xét, công bố sự kiện ngành TN&MT, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 7495/BTNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền, tham gia bình chọn sự kiện ngành TN&MT năm 2022. Theo đó, năm 2022 có tổng số 16 sự kiện đảm bảo tiêu chí, điều kiện và đã được đăng tải tham vấn cộng đồng. Các sự kiện này được Thường trực Hội đồng tổng hợp trên cơ sở đề xuất từ các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó có một số sự kiện với sự tham mưu đề xuất của Thường trực Hội đồng. Theo thống kê, năm 2022 có tổng số lượt bình bầu cao nhất với các năm trước đây với gần 23.000 lượt bình chọn. Đây là sự đánh giá và quan tâm của cộng đồng đối với sự kiện của ngành.

Báo cáo về kết quả tham vấn cộng đồng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT, ông Khuất Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cho biết, việc bình chọn sự kiện ngành TN&MT năm 2022 được tham vấn trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT từ 8 giờ ngày 08/12/2022 và kết thúc vào 17 giờ ngày 18/12/2022. Đây là một trong các căn cứ để Hội đồng chọn và đánh giá.

Các sự kiện được quan tâm bình chọn gồm: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao hệ thống cảnh báo sớm trong giảm thiểu rủi ro thiên tai của Việt Nam và sự hỗ trợ, kết nối về dự báo của Việt Nam trong khu vực; Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ TN&MT với nhiều bước tiến mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Nhiều định hướng chiến lược quan trọng về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sự kiện Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 – 2022), khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của ngành tài nguyên và môi trường trong phát triển bền vững đất nước; Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V tổ chức thành công, xác định nhiều chủ trương, chiến lược, chính sách lớn, quan trọng cho công tác bảo vệ môi trường giai đoạn tới.

_mg_2013.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Sự kiện Dự báo, cảnh báo sớm tác động của siêu bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua trên Biển Đông; mưa lớn cực đoan đe dọa sự phát triển bền vững các đô thị Việt Nam; Tăng cường khung pháp lý về hoạt động bảo vệ môi trường; Hoàn thành Đề án Chính phủ “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”; Tổ chức thành công Hội nghị khoa học quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 (Hội nghị ISV20) chủ đề “Bảo tồn, phát triển bền vững các núi lửa và hang động núi lửa";

Công bố Báo cáo đánh giá tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt Nam; Việt Nam quyết liệt triển khai các cam kết tại COP26 và dấu ấn lớn tại Hội nghị COP27; Hoàn thành Dự án “Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia” giai đoạn 2; Công bố Quy hoạch và Báo cáo tài nguyên nước quốc gia; Thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động hướng đến phát triển bền vững và Thành phố Cần Thơ được vào vòng Chung kết Chương trình Thành phố xanh toàn cầu.

Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận để lựa chọn ra những sự kiện của Ngành TN&MT năm 2022 đảm bảo theo đúng Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT của Bộ là sự kiện đảm bảo các tiêu chí như: Có tính chất tiêu biểu, điển hình, diễn ra lần đầu; Có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hoặc có ý nghĩa chính trị quan trọng; Thu hút sự quan tâm to lớn của dư luận, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và có tác động trực tiếp đến chính sách quản lý nhà nước. Các thành viên Hội đồng cũng đề xuất gom lại các sự kiện theo lĩnh vực cụ thể nêu bật được những thành tích của từng lĩnh vực trong năm 2022; xem xét viết lại tiêu đề của các sự kiện đảm lan tỏa cao tới cộng đồng dư luận.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Bình xét, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. Đồng thời yêu cầu Thường trực Hội đồng tổng hợp các ý kiến, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thiện thuyết minh các sự kiện sau đó lấy ý kiến các thành viên Hội đồng trước khi trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành.

Thủy Nguyễn