Quảng Ngãi: Thống nhất đề xuất xây dựng Khu liên hợp xử lý rác 600 tỷ tại xã Tịnh Phong

Môi trường - Ngày đăng : 19:11, 17/12/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, từ thực tiễn đòi hỏi bức bách của việc xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Trước đó, Công ty CP Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép doanh nghiệp này đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất tại xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) có diện tích 71,5 ha với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng.

Khu liên hợp sẽ xử lý chất thải sinh hoạt thu gom hàng ngày và một phần lớn lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy mô công suất xử lý rác thải giai đoạn 1 của dự án là 1.000 tấn/ngày đêm, giai đoạn 2 sẽ nâng tổng công suất lên 2.000 tấn/ngày đêm.

rac.jpg
Tại Quảng Ngãi, việc xử lý rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn

Theo thống kê, hiện tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại tỉnh Quảng Ngãi vào khoảng 748 tấn/ngày. Ước tính đến năm 2030, khối lượng chất thải rắn phát sinh hơn 1.000 tấn/ngày; đến năm 2050 tăng lên 2.167 tấn/ngày. Ngoài ra, khối lượng chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là hơn 1.000 tấn/ngày, dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên 2.438 tấn/ngày. Do đó, để đảm bảo việc xử lý hết lượng chất thải thực tế phát sinh hiện tại và trong tương lai, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng hạng mục xử lý chất thải là cần thiết và cấp bách.

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, địa phương này đã kêu gọi rất nhiều doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn, tuy nhiên chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp. Do đó, hiện đề xuất của công ty CP Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi phù hợp với nhu cầu của địa phương. UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về vị trí, quy mô đầu tư, đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư dự án. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa dự án vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

racqngai1.jpg
Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu chỉ xem xét triển khai dự án khi sử dụng công nghệ xử lý rác đồng bộ, tiên tiến, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích lâu dài

Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh đưa vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đặc biệt lưu ý rằng, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ xem xét thống nhất cho Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi triển khai dự án khi sử dụng công nghệ xử lý rác đồng bộ, tiên tiến, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích lâu dài. Cùng với đó, yêu cầu doanh nghiệp này sớm triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, xây dựng dự án và đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất ngay khi có chủ trương thống nhất bằng văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Lan Anh