Cơ sở dữ liệu đất đai giúp trường BĐS minh bạch, phát triển bền vững

Đất đai - Ngày đăng : 11:39, 14/12/2022

(TN&MT) - Khi cơ sở dữ liệu đất đai được chia sẻ và khai thác, người dân, tổ chức có thể truy cập tra cứu thông tin chính thống từ cơ quan quản lý trước khi quyết định mua một bất động sản, từ đó, góp phần làm minh bạch, ổn định thị trường bất động sản, giúp phát triển bền vững hơn.

Đó là chia sẻ từ ông Nguyễn Khắc Thế, Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và cơ sở dữ liệu đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tại Diễn đàn bất động sản 2022: Proptech: Xu hướng tất yếu của thị trường, do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 13/12, tại Hà Nội.

anh-chup-man-hinh-2022-12-13-luc-155138-7856(1).png
Ông Nguyễn Khắc Thế, Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và cơ sở dữ liệu đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Diễn đàn bất động sản 2022: Proptech: xu hướng tất yếu của thị trường

43 triệu thửa đất được tích hợp

Ông Nguyễn Khắc Thế cho biết, ngay từ đầu những năm 2000, chúng ta đã áp dụng công nghệ toàn đạc điện tử, công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu để xây dựng bản đồ địa chính dạng số. Giai đoạn từ 2008 đến 2015 là giai đoạn Chính phủ đầu tư mạnh mẽ cho công tác đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ và cơ sở dữ liệu địa chính làm cơ sở hiện đại hóa ngành quản lý đất đai.

Năm 2015, trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 75 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. Trong đó quy định cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm 4 thành phần: Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất và Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

Đến nay, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đưa vào quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai với thông tin dữ liệu số của hơn 43 triệu thửa đất được tích hợp.

Minh bạch thị trường BĐS

Theo ông Nguyễn Khắc Thế, để khai thác tối đa hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai đã được đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin đất đai với các cơ quan liên quan như: Kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai; kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

Với kết quả nêu trên, khi dữ liệu đất đai được chia sẻ và khai thác trong thị trường bất động sản sẽ giúp thị trường bất động sản minh bạch, phát triển ổn định và bền vững.

Trong thị trường bất động sản, thông tin về pháp lý của thửa đất, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thửa đất là rất quan trọng. Hiện nay, mặc dù, pháp luật đã có quy định về việc tiếp cận và khai thác thông tin đất đai, đảm bảo minh bạch và kịp thời, tuy nhiên, trên thực tế việc tiếp cận thông tin của người dân vẫn còn khó khăn. Điều này là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng tung tin đồn, làm giá bất động sản, lừa đảo bán các “dự án ma” và nhiều hệ lụy khác.

“Như vậy, khi cơ sở dữ liệu đất đai được chia sẻ và khai thác, người dân, tổ chức có thể truy cập tra cứu thông tin chính thống từ cơ quan quản lý trước khi quyết định mua một bất động sản, từ đó, góp phần làm minh bạch, ổn định thị trường bất động sản, giúp thị trường phát triển bền vững hơn.” – ông Thế chia sẻ.

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong bất động sản

z3956506286304_27eba4466ae32cd6ef1c33a0425b08b7.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn bất động sản 2022: Proptech: xu hướng tất yếu của thị trường

Tại diễn đàn “Proptech: xu hướng tất yếu của thị trường”, chia sẻ về định hướng hỗ trợ chuyển đổi số trong quản lý đất đai, tài nguyên hỗ trợ cho thị trường bất động sản cũng như thông tin về các chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhất là quản lý tài nguyên đất, giúp thị trường bất động minh bạch, bền vững hơn, ông Nguyễn Khắc Thế cho biết: Vấn đề mấu chốt để giúp thị trường bất động sản minh bạch, phát triển bền vững là phải “Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai” theo đúng nhiệm vụ, giải pháp Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chỉ ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022.

Bộ TN&MT đã xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong tiến trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, một số giải pháp liên quan, hỗ trợ cho thị trường bất động sản đó là:

Bộ TN&MT sẽ xây dựng, tổ chức quản trị, quản lý, vận hành nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; Kết nối, chia sẻ thông tin đất đai cho các cơ quan nhà nước, cộng đồng, người dân, doanh nghiệp; phát triển các dịch vụ gia tăng nội dung số trên nền tảng dữ liệu đất đai phục vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ TN&MT cũng hiện thực hóa việc đồng bộ hệ thống, thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, quản trị các giao dịch về đất đai, quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất cũng như giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai, v.v để từ đó những quyết định về hoạch định chính sách phát triển được hình thành với độ tin cậy cao.

Ngoài ra, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, tạo sự thay đổi về phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính Nhà nước cũng như trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí xã hội.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; quy trình cung cấp dịch vụ minh bạch và nâng cao trách nhiệm phục vụ.

Chuyển đổi số bảo đảm gắn kết chặt chẽ với an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; tăng cường công tác khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

“Để hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhất là quản lý tài nguyên đất, giúp thị trường bất động sản minh bạch, bền vững hơn, Bộ TN&MT đã kiến nghị Chính phủ và Quốc hội tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật đất đai. Trong đó đảm bảo hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được xây dựng theo hướng tập trung thống nhất đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông trên phạm vi cả nước tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện trong việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai. Đồng thời cũng bảo đảm các nguồn lực cho chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.” – Ông Nguyễn Khắc Thế chia sẻ.

Khương Trung