Đảng bộ KĐN tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 17:47, 13/12/2022

Đảng bộ và người lao động KĐN cùng chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, đảm bảo thực hiện tốt phương châm hành động của PVGAS “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả – Hành động”.

Thực hiện Hướng dẫn về việc Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam, vừa qua, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS); đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ PV GAS.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Minh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty; cùng sự có mặt của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn.

e8745ac9f7662e387777.jpeg
KĐN tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Hội nghị đã nghe các trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty và cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản kiểm điểm tập thể cũng như cá nhân các đồng chí lãnh đạo quản lý trên tinh thần dân chủ, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từng đồng chí đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thẳng thắn trong tự phê bình, thảo luận và góp ý.

Năm 2022, Đảng Bộ KĐN đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Chú trọng đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên; đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, xây dựng củng cố tổ chức Đảng.

a9b010aebe01675f3e10.jpeg
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PV GAS phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, xếp loại Đảng bộ năm 2022 và bỏ phiếu phân tích xếp loại đảng viên năm 2022. Kết quả lấy ý kiến xếp loại chất lượng Đảng bộ KĐN: 100% Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ có mặt nhất trí đề nghị xếp loại chất lượng tập thể Đảng ủy và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 40 đồng chí đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Minh – Bí thư Đảng ủy trân trọng cảm ơn các ý kiến ghi nhận nỗ lực của Đàng bộ trong năm qua; đồng thời tiếp thu chỉ đạo sát sao, tâm huyết từ các đồng chí đại diện Đảng ủy PV GAS, góp phần để Đảng bộ KĐN thực hiện việc triển khai thành công nhiệm vụ năm 2023.

c7a130cd9e62473c1e73.jpeg
Các ý kiến đóng góp, đề xuất xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, xếp loại Đảng bộ KĐN năm 2022.

Năm 2022 là một cột mốc quan trọng đối với Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ khi Công ty bước vào tuổi 20, đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển đầy vẻ vang và tự hào. Tiếp nối thành công của năm 2022, đồng chí Bí thư đã kêu gọi tập thể Đảng bộ và người lao động KĐN cùng chung sức, đồng lòng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, đảm bảo thực hiện tốt phương châm hành động của PVGAS “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả – Hành động” cũng như công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp để PVGAS Khí Đông Nam sẽ trở thành một thương hiệu vững mạnh và bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty Khí Việt Nam.

Thực hiện Hướng dẫn về việc Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam, các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022; thực hiện đánh giá cán bộ, Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

PV