Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Thanh Ninh 650 triệu đồng do vi phạm trong khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 08:12, 06/12/2022

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh (Công ty Thanh Ninh) do khai thác khoáng sản vượt công suất.

Cụ thể, Công ty Thanh Ninh có địa chỉ mỏ đá tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản số 203/GP-UBND ngày 27/5/2016 từ 50% đến dưới 100%. Cụ thể: Năm 2020 vượt 69,6%, năm 2021 vượt 47,4%; trung bình trong 02 năm đơn vị vượt công suất 58,5%.

anhdaminhhoa.jpg
UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản vượt công suất 

Quy định tại: Điểm c, Khoản 4, Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 2 18, Điều 2 Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Khung phạt đối với tổ chức từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Công ty Thanh Ninh bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính với số tiền là 650 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 04 tháng đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 203/GP-UBND ngày 27/5/2016, tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, buộc Công ty Thanh Ninh thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra (quy định tại Khoản 7, Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP), trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Thu Thủy