Ngành BHXH nỗ lực về đích 2 tháng cuối năm 2022

Xã hội - Ngày đăng : 08:18, 02/11/2022

Ngày 02/11, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2022. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Chu Mạnh Sinh và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu địa phương có lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn và BHXH cấp huyện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng BHXH Việt Nam đã có báo cáo đánh giá tổng thể về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ của toàn Ngành 10 tháng năm 2022. Trong đó, tập trung thông tin về một số chỉ tiêu chủ yếu toàn Ngành đã đạt được, so sánh với năm 2021 và con số cần phấn đấu trong 2 tháng cuối năm 2022.

Tính đến hết tháng 10/2022, toàn quốc có trên 17,16 triệu người tham gia BHXH, đạt 89,5% so với kế hoạch của Ngành, tăng hơn 1,6 triệu người (10,38%) so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 620.602 người (3,75%) so với hết năm 2021. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đã tăng nhiều so với cùng kỳ và cuối năm 2021. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện có tăng so với cùng kỳ nhưng hiện vẫn giảm gần 90.000 người so với hết năm 2021. Số người tham gia BHYT đạt hơn 88,68 triệu người, tăng hơn 4,3 triệu người (2,18%) so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số. Tuy nhiên, vẫn giảm hơn 152.000 người so với hết năm 2021. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành lũy kế đến hết tháng 10/2022 là gần 344.436 tỷ đồng, đạt 81,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021…

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương đã tập trung phát biểu, thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan. Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ đánh giá, trong tháng 10, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành tiếp tục khởi sắc, các chỉ số đều tăng. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022 vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Trong đó, BHXH cần phải phát triển hơn 2 triệu người (BHXH bắt buộc hơn 1 triệu người, BHXH tự nguyện hơn 900.000 người). BHTN cũng cần tiếp tục phát triển hơn 1,1 triệu người và BHYT là hơn 3 triệu người. Đây là áp lực không nhỏ, vì vậy, ông Hào đề nghị, 2 tháng cuối năm, trong phát triển BHXH, BHYT, BHXH các địa phương cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể của BHXH Việt Nam; soi lại các chỉ tiêu được giao, đánh giá tồn tại, hạn chế để có giải pháp cho phù hợp. Trong đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ gồm: Tập trung tham mưu chính quyền địa phương xây dựng, hoàn thiện các Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia; tham mưu Ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT của tỉnh để chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho Ban chỉ đạo các cấp, đặc biệt là chỉ tiêu về BHYT; tham mưu, huy động sự vào cuộc của các cấp, doanh nghiệp, xã hội có thêm các chính sách, cơ chế hỗ trợ cho người khó khăn được tham gia BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn để khai thác người tăng mới và tái tục; linh hoạt các phương đóng để tạo thuận lợi cho người tham gia; huy động, tăng cường cán bộ ở các bộ phận khác cho công tác thu, phát triển người tham gia, bám sát cơ sở, tăng cường đào tạo cho đội ngũ nhân viên thu…

bao-hiem-xa-hoi.jpg
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Về chính sách BHYT, ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT đã nêu một số lưu ý với các địa phương đang có số chi khám chữa bệnh BHYT cao, sử dụng trên 85% dự toán. Các địa phương này cần phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh các giải pháp giám sát, kiểm soát chi phí; đảm bảo thuốc, vật tư y tế. Về xử lý các vướng mắc, tồn đọng trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại một số địa phương, ông Phúc nhấn mạnh đây không phải là nợ đọng của BHXH Việt Nam mà hầu hết các trường hợp này vướng do chưa đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện để thanh quyết toán. BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan trên địa bàn cần tăng cường phối hợp để có hướng giải quyết dứt điểm.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Thanh tra - kiểm tra; Vụ Tài chính - Kế toán, Trung tâm CNTT cũng thông tin, lưu ý với các địa phương về các nghiệp vụ liên quan, nhất là các nghiệp vụ phục vụ cho công tác thu, phát triển người tham gia trong những tháng cuối năm như: Đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đột xuất theo hình thức rút gọn; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính khi phát hiện các hành vi vi phạm; công khai danh tính các đơn vị sử dụng lao động nợ đóng BHXH, BHYTtheo Luật BHXH; phối hợp với công an triển khai đôn đốc thu hồi nợ theo Quy chế phối hợp số 01 giữa BHXH Việt Nam và Bộ Công an; hướng dẫn chi kinh phí tuyên truyền trong phát triển người tham gia, chi thù lao đại lý; hướng dẫn sử dụng, điều chỉnh các phần mềm phục vụ công tác thu, quyết toán…

Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH các địa phương gồm: Hà Tĩnh, Bắc Giang, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương cũng báo cáo tóm tắt về các kết quả đạt được, tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của lãnh đạo Ngành; đặc biệt là các chỉ tiêu còn cần phấn đấu hoàn thành trong 2 tháng cuối năm; đồng thời nêu các giải pháp, cam kết hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

bhxh-2.png
Các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Trần Đình Liệu, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Chu Mạnh Sinh đã phát biểu, đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành trong từng lĩnh vực phụ trách.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đánh giá, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT của Ngành đang có nhiều khởi sắc, nhất là về BHYT, cho thấy nhận thức của người dân, người lao động về các chính sách này ngày được nâng cao. Để hoàn thành chỉ tiêu về phát triển người tham gia theo kế hoạch đã đề ra, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong thực hiện. Trong đó, cần tập trung vào nhóm học sinh, sinh viên (khoảng 3 triệu người chưa tham gia); người đang tạm dừng tham gia BHYT dưới 3 tháng (gần 1 triệu người)… để rà soát, đưa ra các giải pháp vận động kịp thời, phù hợp.

Trong lĩnh vực BHYT, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa yêu cầu, BHXH các địa phương tăng cường phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp đảm bảo thực hiện dự toán khám chữa bệnh BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong lĩnh vực này trên địa bàn; thực hiện quyết toán năm 2022 và ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường đề nghị, BHXH Việt Nam khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ cho kỳ họp Hội đồng quản lý BHXH sắp tới. Qua nghe báo cáo và ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường lưu ý, trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam cần bám sát mục tiêu được nêu cụ thể trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương để cân đối, giao chỉ tiêu trong những năm tới. Đồng chí Nguyễn Văn Cường cũng giao Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH bổ sung các chỉ tiêu về phát triển người tham gia; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT… vào đề cương bắt buộc giám sát tại các địa phương trong thời gian tới để cùng đồng hành, tháo gỡ khó khăn với Ngành BHXH Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của toàn Ngành trong thực thi nhiệm vụ 10 tháng năm 2022. Các kết quả đạt được là rất khả quan cho thấy sự quyết liệt vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị, địa phương; duy trì tốc độ này, toàn Ngành sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc BHXH Nguyễn Thế Mạnh cũng đánh giá, nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm của toàn Ngành vẫn còn rất nặng nề. Vì vậy, Tổng Giám đốc yêu cầu, toàn Ngành, tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện các Luật liên quan đến nhiệm vụ của Ngành.

BHXH các tỉnh, thành phố cần khẩn trương, tăng cường hơn nữa công tác tham mưu huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là có thêm các chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia trên địa bàn; huy động nguồn xã hội hóa, các nhà tài trợ để thêm nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH, BHYT.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, toàn Ngành cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ, thu hồi nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất. Tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT, giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong lĩnh vực này, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, Đề án 06 của Chính phủ; ưu tiên hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc của địa phương. Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt.

“Toàn Ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh các phong trào thi đua nước rút, quyết tâm về đích trong 2 tháng cuối năm 2022” - Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Mỹ Anh