Huyện Nậm Pồ xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng

Môi trường - Ngày đăng : 14:43, 15/11/2022

(TN&MT) - Những năm qua, huyện Nậm Pồ thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tăng diện tích, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tạo cơ hội và động lực cải thiện đời sống cho người dân.

Huyện Nậm Pồ có tổng diện tích tự nhiên là 149,559,12ha, trong đó diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp 03 loại rừng là 120.664ha, đất chưa có rừng là 57.399,25 ha. Theo kết quả triển khai giao đất lâm nghiệp có rừng, đến ngày 28/10/2022 tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng đã giao đất, giao rừng là 7.487,92 ha cho 223 chủ rừng trên địa bàn 15 xã, trong đó đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 146 chủ rừng với diện tích là 5.792,86 ha để làm cơ sở cho nhân dân được hưởng chính sách chi trả DVMTR hàng năm.

a2.jpg

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tạo cơ hội và động lực cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Ông Nguyễn Đình Lương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ, cho biết: Ðể công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt hiệu quả UBND huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn mới về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thực hiện công tác tuyên truyền, ký cam kết đối với chính quyền xã và các hộ gia đình. Phối hợp với chính quyền xã tổ chức tuần tra, ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Tổ chức những cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng ở cấp xã, huyện để nâng cao sự chỉ huy điều hành trong công tác phòng chống cháy rừng, góp phần xử lý các tình huống, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất khi cháy rừng xảy ra.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện cũng đã thực hiện nhiều giải pháp khác để những cánh rừng trên địa bàn huyện được bảo vệ an toàn. Có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành nên tình hình vi phạm luật trên địa bàn huyện đã giảm so với những năm trước. Huyện Nậm Pồ chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp chỉ đạo, lập phương án, bố trí lực lượng trực 24/24 tại thời gian cao điểm. Kết hợp công nghệ cảnh báo sớm cháy rừng của Cục Kiểm lâm để kịp thời xử lý các điểm cháy trên địa bàn.

Đồng thời, gắn trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững và lâu dài. Việc giao rừng cho cộng đồng là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả trong bảo vệ rừng ở Nậm Pồ, cùng với đó là thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

a1.jpg
Kiểm lâm địa bàn và người dân phát dọn thực bì.

Với những biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng đồng bộ từ huyện đến xã, thôn, bản cũng như tính quyết liệt trong từng giải pháp, tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã được thuyên giảm. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, nâng cao đời sống người dân, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng.

Trong thời gian tới huyện Nậm Pồ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo đặc biệt là việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ trồng rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.Qua đây, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc bảo vệ, phát triển rừng, có trách nhiệm hơn trong việc giữ rừng

Hoàng Châu