Nhân rộng mô hình sinh kế bền vững từ rừng

Môi trường - Ngày đăng : 14:59, 11/06/2021

(TN&MT) - Thời gian qua, các cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã làm tốt công tác giao khoán, trồng rừng đúng quy định, triển khai các mô hình sinh kế, tăng thu nhập đảm bảo cho cộng đồng.
a1(3).jpg
Người dân khai hoang phát triển sản xuất

Ông Đặng Kim Cương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết: Nhằm hỗ trợ các hộ gia đình tham gia nhận khoán rừng được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát các đối tượng tham gia nhận khoán rừng trên lâm phần quản lý thuộc diện được vay vốn.

Hiện nay, các đơn vị chủ rừng đã hợp đồng khoán bảo vệ rừng đến từng hộ gia đình với số lượng 939 hộ. Năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho 100 hộ vay tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng; trong đó, huyện Ninh Hải 19 hộ/950 triệu đồng, Ninh Sơn 27 hộ/1,23 tỷ đồng, Thuận Bắc 44 hộ/2,18 tỷ đồng, Thuận Nam 10 hộ/500 triệu đồng. Theo kế hoạch năm 2019, ngân hàng tiếp tục xem xét cho các hộ vay 5 tỷ đồng để mở rộng sản xuất.

Sau khi tiếp cận được vốn vay ưu đãi, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai các mô hình sinh kế gắn với hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao thu nhập cho nhân dân. Các cộng đồng, hộ gia đình đầu tư chăn nuôi gia súc với số lượng vài trăm con ban đầu đến nay tăng lên 1.156 con; trong đó, bò 897 con, heo 62 con, dê 204 con, cừu 11 con. Tính đến đầu năm 2019, các hộ trồng rừng phòng hộ xen cây ăn quả đạt diện tích hơn 350 ha, với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: điều, bưởi da xanh, mãng cầu…

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị định 75 đã tạo cơ hội cho nhiều hộ đồng bào vùng cao triển khai các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập. Đời sống của các hộ sống gần rừng, nhận rừng khoán quản đã được cải thiện đáng kể, một số hộ có kế hoạch trả vốn vay ngân hàng đúng theo kỳ hạn, có tích lũy để đầu tư mở rộng sản xuất.

Nhi Ý